På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Undersökningen omfattar elever i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av mallarna nedan. Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Till systemleverantörer

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under andra halvan av maj.
Sista insändningsdag är 18 juni 2016

Vanliga frågor

Ska alla elever registreras?

Ja, alla elever i aktuell årskurs ska registreras, även de som inte har deltagit i något ämnesprov.

Hur fyller jag i uppgifter för en elev med skyddad identitet?

Eleven ska redovisas med dennes korrekta personnummer. Elever med skyddade personnummer kan även rapporteras med tillfälliga personnummer vilket är födelsenumret följt av TF10 för pojke och TF20 för flicka.

Kan vi skicka flera filer från samma skolenhet?

Nej, det är viktigt att endast skicka in en komplett fil med samtliga elever på skolenheten. Om ni skickar flera filer raderas tidigare uppgifter, därefter läggs de nya uppgifterna in. Det är alltid den senast inskickade filen som gäller.

Om ni upptäcker fel i en redan inskickad fil går det utmärkt att skicka in en rättad komplett fil med samtliga elever.

När ska kod 88 användas?

Koden 88 ska endast användas i undantagsfall för de tillfällen då proven inte finns att tillgå på något sätt, t.ex. om skolans arkiv har förstörts av brand. Har eleven inte deltagit i provet används istället kod 99.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2012:91) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/np

Aktuellt

Undersökningarna har 2016 bytt namn från Ämnesprov till Nationella prov. Undersökningarna genomförs på samma sätt som föregående år.

Sista svarsdatum är den 18/6

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30