På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Undersökningen omfattar elever i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av mallarna nedan. Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Till systemleverantörer

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under andra halvan av maj.
Sista insändningsdag är 18 juni 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2012:91) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/np

Aktuellt

Inrapportering av elevernas provresultat till SCB

Apropå att delprov C i svenska/svenska som andraspråk i åk 9 har läckt ut i vissa skolor.

Om ersättningsprov använts – rapportera att eleven ej deltagit

Om skolorna använder ett ersättningsprov för delprov C ska detta inte vägas samman med delprov A och B till ett provbetyg. Vid inrapporteringen av resultaten kan dessa skolor rapportera in resultaten för ordinarie delproven A och B. För provbetyget i svenska/svenska som andraspråk och för delprov C ska skolorna uppge att eleverna ej deltagit (kod 99).

Om skolan genomfört provet men misstänker att eleverna känt till stora delar av provets innehåll i förväg - rapportera att eleven ej deltagit

Om skolan genomfört provet men misstänker att eleverna känt till stora delar av provets innehåll i förväg ska skolan rapportera att eleven ej deltagit. Alltså rapportera ej deltagit (kod 99) för provbetyg och för delprov C. Delprov A och B ska rapporteras som ordinarieprov med delprovsbetyg om eleven genomfört delproven.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00