På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. Undersökningen omfattar elever i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av mallarna nedan. Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Till systemleverantörer

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under andra halvan av maj.
Sista insändningsdag är 18 juni 2017.

Vanliga frågor

Ska alla elever registreras?

Ja, alla elever i aktuell årskurs ska registreras, även de som inte har deltagit i något ämnesprov.

Hur fyller jag i uppgifter för en elev med skyddad identitet?

Eleven ska redovisas med dennes korrekta personnummer. Elever med skyddade personnummer kan även rapporteras med tillfälliga personnummer vilket är födelsenumret följt av TF10 för pojke och TF20 för flicka.

Kan vi skicka flera filer från samma skolenhet?

Nej, det är viktigt att endast skicka in en komplett fil med samtliga elever på skolenheten. Om ni skickar flera filer raderas tidigare uppgifter, därefter läggs de nya uppgifterna in. Det är alltid den senast inskickade filen som gäller.

Om ni upptäcker fel i en redan inskickad fil går det utmärkt att skicka in en rättad komplett fil med samtliga elever.

När ska kod 88 användas?

Koden 88 ska endast användas i undantagsfall för de tillfällen då proven inte finns att tillgå på något sätt, t.ex. om skolans arkiv har förstörts av brand. Har eleven inte deltagit i provet används istället kod 99.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Kursplan svenska - Det är viktigt att rätt information används om vilken kursplan i svensk eleven följer. Kod 99 bör endast användas i undantagsfall.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2012:91) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/np

Aktuellt

Inrapportering av elevernas provresultat till SCB

Apropå att delprov C i svenska/svenska som andraspråk i åk 9 har läckt ut i vissa skolor.

Om ersättningsprov använts – rapportera att eleven ej deltagit

Om skolorna använder ett ersättningsprov för delprov C ska detta inte vägas samman med delprov A och B till ett provbetyg. Vid inrapporteringen av resultaten kan dessa skolor rapportera in resultaten för ordinarie delproven A och B. För provbetyget i svenska/svenska som andraspråk och för delprov C ska skolorna uppge att eleverna ej deltagit (kod 99).

Om skolan genomfört provet men misstänker att eleverna känt till stora delar av provets innehåll i förväg - rapportera att eleven ej deltagit

Om skolan genomfört provet men misstänker att eleverna känt till stora delar av provets innehåll i förväg ska skolan rapportera att eleven ej deltagit. Alltså rapportera ej deltagit (kod 99) för provbetyg och för delprov C. Delprov A och B ska rapporteras som ordinarieprov med delprovsbetyg om eleven genomfört delproven.

Sista svarsdatum är 18/6 2017.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00