På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av resultat på nationella prov i gymnasieskolan. Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att alla skolenheter i Sverige ska lämna resultat. Syftet med undersökningen är att samla in uppgifter från samtliga utförda nationella prov i gymnasieskolan.

Instruktioner

  • Period: Lämna uppgifter för samtliga utförda prov i gymnasieskolan gjorda under våren 2017
  • Skicka Textfil: Ta ut era uppgifter från ert administrativa system enligt dokumentet som heter ”Datafilsbeskrivning” som er systemleverantör också har fått. Logga sedan in och skicka textfilen till SCB.
  • Skicka Excelmall: Spara Excelmallen nedan till din dator och fyll i uppgifterna. Logga sedan in och skicka Excelmallen till SCB.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.
  • Har ni inte skrivit några nationella prov? Logga in och ange alternativ B efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.
  • Kommer en annan skolenhet att lämna uppgifter för er skolenhet? Logga in och ange alternativ C efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

Dokument vårterminen 2017  

Dokument höstterminen 2016   

Till systemleverantörer

Tidsplan

Sista insändningsdag för vårens blankett är 18 juni 2017.

Vanliga frågor

Vilka uppgifter samlas in?

Samtliga nationella prov genomförda hösten 2016 i gymnasieskolan. Detta gäller både provversionerna HT2016 samt VT2016.

Vi har inte skrivit några nationella prov?

Logga in och ange alternativ B efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

En annan skolenhet kommer att lämna uppgifter för vår skolenhet?

Logga in och ange alternativ C efter att ni har fyllt i kontaktuppgifter.

Ska man sända in en fil per kurs?

Nej, alla elever och alla kurser ska vara samlade i en fil.

Vilka elever ska rapporteras in?

Alla elever som läser en kurs där ett nationellt prov skrivs ska rapporteras, även de elever som inte deltagit i provet. Elever som inte deltagit rapporteras med X i provbetyg.

Vilka elever rapporteras inte in?

Elever som går tekniskt fjärde år (T4) eller genomför ett nationellt prov på grundskolenivå samlas inte in.

Ska matematikpoäng rapporteras in?

Nej, det räcker att rapportera provbetyg för matematikkurser. Poängvariablerna har tagits bort från insamlingen.

Vad skriver vi under Totalt provbetyg?

Om en elev har gjort alla delprov i en kurs ska eleven få ett Totalt provbetyg. Men endast om eleven har gjort alla delprov, annars ska Totalt provbetyg vara X=Inte deltagit.

Vad ska jag skriva på Vald skriftlig uppgift?

För delprovet Skriva i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3 finns ett antal uppgifter att välja mellan. ”Vald skriftlig uppgift” kan anta värden mellan 1 och 4, beroende på vilken kurs eleven går. För Svenska/Svenska som andraspråk 1 kan ”Vald skriftlig uppgift” vara 1–4. För Svenska/Svenska som andraspråk 3 kan ”Vald skriftlig uppgift” vara 1–3. För delprovet Writing i engelska 5 och 6 finns endast en skriftlig uppgift. Därför lämnas ”Vald skriftlig uppgift” blank för Engelska 5 och 6.

Vad ska vi redovisa i kolumnen Antal genomförda timmar?

Vi efterfrågar ”Antal genomförda timmar” före provet, dvs. det antal timmar kursen varat före provet. Du ska inte räkna ut varje enskild elevs närvaro i timmar före provet, utan ange hur länge kursen varat före provet.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik & utvärdering.

Juridisk information

Uppgiftskyldighet gäller enligt lagen (2001:99Extern länk om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100Extern länk om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kortadress: http://www.scb.se/npgymn

Aktuellt

Elever som går tekniskt fjärde år (T4) ingår inte i insamlingen.

Denna undersökning samlas in två gånger per år. Vårens insamling pågår under juni och höstens under januari.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Öppettider: vardagar 08:00-16:30
010-479 60 65

uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.30