På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pedagogisk personal

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter om Pedagogisk personal. Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet. Förutom som underlag för uppföljning och utvärdering används uppgifterna som underlag för lärar­prognoser, vilka i sin tur utgör underlag för dimens­ioner­ing av lärar­utbildningar.

Registret över pedagogisk personal innehåller individ­uppgifter om lärare, förskol­lärare, fritids­pedagoger, fritids­ledare, barn­skötare, skol‑/ar­bets­ledare och studie‑ och yrkes­väg­ledare inom skol­sektorn.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av den förtryckta mallen som finns efter du har loggat in. Den innehåller förra årets inrapporterade personal.

Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Ämnesomfattning

Ämnesomfattning ska inte blandas ihop med tjänsteomfattning.
Ämnesomfattningen är en lärartjänsts uppdelning på ämnena som läraren undervisar i och ska därmed alltid summeras till 100 procent.

Exempel:
Läraren har en tjänstgöringsomfattning på 60 procent av heltid och detta är fördelat till lika stor del på Idrott och hälsa, Matematik, Svenska och Fysik. Eftersom utgångspunkten är hur lärarens undervisningstid fördelas, redovisas denne lärares ämnesomfattning som 25 procent på Idrott och hälsa, 25 procent på Matematik, 25 procent på Svenska och 25 procent på Fysik.

Det finns ingen personal förtryckt

Detta beror på en av följande orsaker:

  • Detta kan bero på att det är en ny skolenhet.
  • När en skolenhet har delats har vi ingen möjlighet att förtrycka materialet och då kan personalen finnas på den andra enheten.

Hur redovisas elever som kommer från flera skolenheter?

Om det är möjligt ska det delas upp per skolenhet, om det inte går ska det redovisas där undervisningen sker.

Elever kommer till en skolenhet och får undervisning i ett ämne. Var ska den läraren redovisas?

Läraren ska redovisas på den enhet de undervisar för, i detta fall har den skolenheten eleverna kommer ifrån skyldighet att redovisa läraren.

Hur redovisar man personal som arbetar på fler än en verksamhetsform?

Man behöver redovisa personalen på flera rader, en rad per verksamhetsform.

Vilka tjänster ska man redovisa under "annan pedagogisk personal"?

Fritidsledare, fritidspedagog, förskolelärare, elevassistenter, klassmorfar, behandlingsassistent och barnskötare med pedagogiska uppgifter som arbetar med elevgrupper (fler än en elev).

Hur redovisas personal med delad tjänst mellan exempelvis fritidshem och lärare?

Om personen exempelvis arbetar 30 % på fritidshem och 70 % som lärare, fyller du i 30 respektive 70 på samma rad i kolumnerna för tjänsteomfattning.

Vilka tjänster ska man rapportera under "Övrig arbetsledning"?

Biträdande skolledare, arbetsledare, föreståndare (fritidshem) och biträdande rektor (särskola).

Hur redovisar man då en person som slutar mitt i terminen och ersätts av en annan?

Redovisa den person som tjänstgör under det aktuella mätdatumet, 15 oktober.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om pedagogisk personal publiceras i Skolverkets olika publika­tions­serier, t.ex. "Barn­omsorg, skola och vuxen­utbildning – jämförelse­tal för huvud­män" (april), "Barn­omsorg, skola och vuxen­utbild­ning i siffror" (maj), och "Beskrivande data om barn­omsorg, skola och vuxen­utbild­ning" (oktober).

Samtliga rapporter finns till­gängliga via Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/pedpers

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30