På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pedagogisk personal

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter om Pedagogisk personal. Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet. Förutom som underlag för uppföljning och utvärdering används uppgifterna som underlag för lärar­prognoser, vilka i sin tur utgör underlag för dimens­ioner­ing av lärar­utbildningar.

Registret över pedagogisk personal innehåller individ­uppgifter om lärare, förskol­lärare, fritids­pedagoger, fritids­ledare, barn­skötare, skol‑/ar­bets­ledare och studie‑ och yrkes­väg­ledare inom skol­sektorn.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att lämna via Excelfil ska du använda dig av den förtryckta mallen som finns efter du har loggat in. Den innehåller förra årets inrapporterade personal.

Tänk på att spara mallen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter. 

Till systemleverantörer

Tidsplan

2016 års undersökning är avslutad.
Nästa insamlingsomgång är okt 2017.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om pedagogisk personal publiceras i Skolverkets olika publika­tions­serier, t.ex. "Barn­omsorg, skola och vuxen­utbildning – jämförelse­tal för huvud­män" (april), "Barn­omsorg, skola och vuxen­utbild­ning i siffror" (maj), och "Beskrivande data om barn­omsorg, skola och vuxen­utbild­ning" (oktober).

Samtliga rapporter finns till­gängliga via Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/pedpers

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00