På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Räkenskapssammandrag för kommuner

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användnings­områden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Mer information finns under ”Se även” i dokumentet Statistik­användning av uppgifter från RS.

Instruktioner

Instruktionerna innehåller under rubriken Nyheter för året en sammanställening över ändringarna mot RS2015. Övriga textförändringar i instruktionerna mot förra årets dokument har blå teckenfärg. Ändringar efter första publicering i november har mörkröd teckenfärg.

Blankettexemplet är utan bakgrundsuppgifter. Enligt önskemål från några kommuner finns här även ett olåst blankettexempel. Observera att formler och kontroller i blanketten inte är helt klara än, SCB jobbar fortfarande med detta.

Blanketten för RS2016 med kommunens egna bakgrundsuppgifter kommer senast 20 februari 2017 att skickas till huvudkontaktpersonen för RS (se även tidsplan).

Uppgiftslämnarsidan uppdateras dessutom löpande vid behov.

Tidsplan

Vanliga frågor

Hur redovisas kostnader och intäkter avseende flyktingar?

Det generella statliga bidraget pga. flyktingsituationen redovisas i fliken Skatter,bidrag och fin poster på konto 829, rad 740 samt på därav-rad 741.

Samtliga kostnader och intäkter (utöver det generella bidraget) för flyktingar/asylsökande ska i RS redovisas på rad 600, Flyktingmottagande. Undantag är kostnader och specifikt riktade intäkter från Migrationsverket för pedagogisk verksamhet. Dessa redovisas direkt på respektive skolform (dvs. inte via rad 600).

Även kostnader och ersättningar för ensamkommande flyktingbarn och asylsökande barn och ungdomar redovisas på rad 600 eftersom det är kommunen som har ansvar för dessa. Så länge kommunen får ersättning från Migrationsverket enligt ovan nämnd förordning ingår såväl kostnader som intäkter här. 

Vid placering av ensamkommande gäller följande:

 • Om placeringen sker där det finns företag/enskild firma så ska det vara köp av verksamhet och då i motpartredovisningen som privat företag.
 • Om placering sker utan att något bolag finns så ska det gå på konto 504 och 553, och då redovisas ingen motpart i RS (dvs. inte enskild person, hushåll)

Varför visas det en kontroll när jag fyller i beloppet för kompensationen för ökade sociala avgifter för unga på rad 740 i fliken Skatter, bidrag och fin.poster?

Kontrollen visas även om man fyller i rätt. Orsaken är att det utöver kompensationen och flyktingbidraget även skulle kunna finnas ytterligare några generella bidrag från staten. Därför behöver SCB en kommentar där det framgår vad beloppet på raden avser

Hur ska ökade avskrivningar och nedskrivningar i samband med övergång till komponentavskrivning redovisas i RS?

Både avskrivningarna och nedskrivningarna ska i RS redovisas på rad 025 i resultaträkningen. I Driften borde dessutom effekten av dessa ökade kostnader redovisas i kolumn Kalkylerade kapitalkostnader. Om dessa kapitalkostnader belastar rad 910, gemensamma verksamheter borde de interna lokalkostnaderna för de andra verksamheterna ökas eftersom nettokostnaden på rad 910 ska vara 0.

Var ska den mellankommunala skatteutjämningen på grund av skatteväxling redovisas?

Från och med RS2013 redovisas posten på ny rad 640 under skatteintäkter.

Våra skatteintäkter skiljer sig från de förprintade på grund av att vi inte har samma belopp för slutavräkningen, hur ska vi göra i RS?

På rad 630 i avdelning Skatter, bidrag och fin poster kan kommunen göra justeringen av skatteintäkterna. Behöver kommenteras.

Vi använder inte blandmodellen i vår kommun vid beräkning av pensionsskulden. Hur ska jag redovisa detta i RS?

Redovisningen av pensionsskulden görs i RS enligt blandmodellen. Kommunen måste därför räkna om pensionsskulden i RS-rapporteringen.
Detta på grund av:

   • RS-insamlingen måste följa den Kommunala Redovisningslagen
   • För att kunna göra uppföljningar av pensionsåtaganden på nationell nivå  
    behöver redovisningen ske på ett så enhetligt sätt som möjligt
   • Jämförelser mellan kommuner försvåras om redovisningen görs olika.

Hittar du inte din fråga här?

I pdf-filen med instruktioner kan du genom att ange ett ord i sökfältet leta dig fram till rätt ställe i dokumentet. 

Du är även välkommen att skicka din fråga via e-post till uls@scb.se eller ringa till vår uppgiftslämnarservice telefon 010-479 60 65.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen (2001:100)  om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter SCBFS 2016:26. Upp­gifts­skyldig­heten omfattar inte Hälso- och sjuk­vårds­avdelningen. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.

Kortadress: http://www.scb.se/rskommuner

Aktuellt

Både kompensationen för ökade arbetsgivaravgifter för unga och det tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen redovisas i RS i fliken Skatter, bidrag och finansiella poster på rad 740, Generella bidrag från staten med mera.  Flyktingstödet redovisas dessutom även på den nya därav-raden 741.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice
010-479 60 65
uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.30