På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Särskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling om elever i grund­särskolan samt gymnasie­särskolan. Även uppgifter om integrerade särskole­elever i grund- respektive gymnasie­skolan samlas in.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljnings­system. Under­sökningen ligger till grund för insamlingen om kommunens kostnader för barnomsorg, skola och vuxen­utbildning, samt underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Nedan finner ni information om språkkoder samt skolenhetskoder som kan vara till hjälp vid uppgiftslämnandet.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Vad ska redovisas på grund- respektive gymnasiesärskolans blankett?

Kommunala skolenheter

Ska lämna uppgifter om inskrivna särskoleelever på sin särskoleenhet, förutom för integrerade särskoleelever. Särskoleelever som är integrerade på en grund- eller gymnasieskola mer än 50 procent av tiden, rapporteras centralt av kommunen.

Fristående skolenheter

Ska lämna uppgifter om alla inskrivna särskoleelever på sin särskoleenhet. Finns det inskrivna särskoleelever som är integrerade i en grund-/gymnasieklass ska även uppgifter lämnas om dessa elever. Integrerade särskoleelever redovisas av den särskola där de är inskrivna, inte av den skola där de är integrerade.

Kommuner

Ska lämna uppgifter om alla särskolelever som är inskrivna på en kommunal särskoleskolenhet men integrerad i en grund-/gymnasieklass. Detta gäller både om eleverna är integrerade i en kommunal eller fristående skolenhet.

Vad menas med integrerade grundsärskoleelever?

Med integrerade särskoleelever menas särskoleelever som får undervisning i grund-/gymnasieklass fast de är inskrivna i särskolan. Detta ska gälla för minst halva antalet timmar utifrån elevens timplan.

Vi har varken särskoleelever eller integrerade särskoleelever. Vad gör vi?

Du ska ändå logga in med dina inloggningsuppgifter och svara ”Nej” på de frågor som kommer upp, sedan sparar du dina svar och skickar in dem till oss på SCB, precis som vanligt.

Ska särskoleelever som går i förskoleklass eller fritidshem som hör till en grundskola redovisas här?

I de fall särskoleeleverna i fritidshemmet har samma rektor som eleverna i särskolan ska de redovisas i särskolans insamling, har de inte samma rektor ska de redovisas i grundskolans insamling (www.scb.se/grundelev).

Ska särskoleelever som har heldagstillsyn enligt LSS redovisas under fritidshem?

Nej, under fritidshem skall endast särskoleelever som är inskrivna i särskolans eget fritidshem redovisas.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t.ex. ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror” (maj), ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – jämförelsetal för huvudmän” (april), och ”Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning” (oktober). Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/sarskola

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30