På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Särskild utbildning för vuxna

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån, SCB, in uppgifter om utbildning i särskild utbildning för vuxna (tidigare Särvux), mätvecka 42, 12–16 oktober 2016.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Om en elev inte är inskriven i särskild utbildning för vuxna, men deltagit i viss undervisning, ska den ändå rapporteras? 

Nej. Endast elever som är inskrivna i särskild utbildning för vuxna ska rapporteras.

Hur gör man om en elevs personnummer är förtryckt på två rader?

Använd den ena raden för att fylla i årets uppgifter och ta bort den andra raden, dvs. markera i rutan "Eleven går ej i särskild utbildning för vuxna för närvarande".

Jag har en elev som går i två eller tre olika under­vis­nings­nivåer, till exempel grund­sär­skole­nivå, tränings­skole­nivå och gymnasie­sär­skole­nivå, fast vid olika till­fällen under veckan. Hur redovisar jag den eleven?

Eleven redovisas på samma rad i blanketten, dvs. det ska bara finnas en rad per elev. Där redovisas under­visnings­nivåerna och dess timmar i respektive kolumn.

Vilka koder finns för utbildningsnivåerna?

1 = Grundsärskolenivå, ej träningsskola
2 = Träningsskola
3 = Gymnasiesärskola

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/sarvux

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30