På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skolkostnader

Välkommen som uppgiftlämnare i undersökningen Skolkostnader 2015

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppgifter om kostnader och intäkter för skolor samlas årligen in från huvudmän som enligt skolenhetsregistret är huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Uppgifterna utgör en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem för att ge en samlad bild av kostnader för skolväsendet på nationell och lokal nivå för jämförelser och utveckling av skolan. Främsta användarna av uppgifterna är riksdag, regering och kommuner.

Statistikansvarig myndighet är Skolverket

Instruktioner

Du lämnar uppgifter genom att besvara en webblankett. Kostnaderna ska fördelas mellan de verksamheter som finns vid skolenheten. Blanketten styrs av den information om skolformer och huvudmän som finns i skolenhetsregistret.

Det underlättar ditt arbete om du läser igenom instruktionerna för aktuell undersökningsperiod innan du börjar besvara enkäten.

Tidsplan

Missiv med inloggningsuppgifter skickas från SCB i slutet av mars.

Sista insändningsdag är 20 april 2016.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september.

Vanliga frågor

Måste jag särredovisa de olika skolformerna?

Ja, kostnader och intäkter ska redovisas per skolform. Fördela med hjälp av elevtal eller någon annan lämplig schablon så noggrant som möjligt. Skolformen styr vilka uppgifter som ska redovisas.

Jag får skyhöga nyckeltal per elev. Vad kan jag ha gjort för fel?

Kontrollera i första hand att du skrivit in kostnader/intäkter i tusental kronor och inte hela tal.
För att beräkna nyckeltalen används även uppgifter om elevtal (förtryckt i blanketten). Kontrollera att denna uppgift är korrekt

Skolenheten har inte haft verksamhet under hela 2015, ska jag ändå fylla i webblanketten?

Du behöver bara lämna uppgift om vilket datum skolenheten startades alternativt lades ned, samt en totalkostnad för den tid skolan var igång under 2015. Logga in och följ instruktionerna i blanketten.

Vi har brutet räkenskapsår. Hur ska vi fylla i blanketten?

Uppgifterna som lämnas gäller för 12 månader. I fråga 3 (Räkenskapsperiod) i blanketten finns möjligheten att ange om denna 12 månadsperiod avser januari och december för 2015 (kalenderår) eller om bokslutet följer ett brutet räkenskapsår. Vid ett brutet räkenskapsår anges endast mellan vilka datum detta gäller och sedan fylls blanketten i utifrån bokslutet.

Jag har läst instruktionerna men är ändå osäker på vad som ska ingå i övrigt-posten.

Utöver de exemplen som finns i instruktionerna så ingår även: IT-avtal, telefoni, revision, föreningsavgifter, licenser, skolskjuts, kontorsmaterial, pensioner, försäkringar, larm, resor till/från skolan och busskort.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter?

Nej, uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför betalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företag för inlämnande av uppgifter till den officiella statistiken.

Hittar du inte svaret på din fråga här?

Läs Instruktioner Skolkostnader 2015 på uppgiftslämnarsidan, där finns ytterligare information om hur uppgifterna ska registreras och fördelas.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift SKOLFS 2014:46).
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

| Kortadress: http://www.scb.se/skolkost

Aktuellt

Det är ingen förändring av efterfrågade uppgifter jämfört med föregående år.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Vardagar
8.00–16.30