På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Specialskolan: slutbetyg

Lämna uppgifterna

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av slutbetygen i specialskolan årskurs 10. Undersökningen omfattar elever som har avslutat årskurs 10 i specialskolan.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB antigen via text- eller Excelfil.

Följande ska inte rapporteras

  • Elever inskrivna i särskolan
  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg
  • Betyg för elever i specialskolan som läser enligt särskolans kursplan
  • Upplästa betyg t.ex. genom sommarskola

Dokument

Till systemleverantörer

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 17 juni 2016.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100)  får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) .

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/ak10

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.00