På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildning är av central betydelse för både samhället och individen. Statistiken över studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå ger en bild av tillströmning till, närvaro i och utflödet från universitet/högskolor. Uppgifterna beskriver högskolornas verksamhet med kvantitativa mått samt utvecklingen över en längre tidsperiod. Statistiken omfattar samtliga högskolor och uppgifterna är individbaserade.

Användare är bland annat Universitetskanslers­ämbetet, Utbildnings­departementet, universitet och högskolor, länsstyrelser och kommuner, forskare och media.

Statistikansvarig myndighet är Universitetskanslersämbetet.

Ta del av den färdiga statistiken

    Publicering av resultatet sker under ämnesområdet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger för de statliga högskolorna enligt förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor, 1993:1153. I förordningen framgår i detalj vilka uppgifter som avses.

Enskilda utbildningsanordnare åläggs att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen enligt Lag om tillstånd att utfärda vissa examina 5 § (1993:792).

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Uppgifterna används enbart i syfte att producera statistik.

Kortadress: http://www.scb.se/hogskoleanv

Kontakta oss

David Berg
010-479 60 04
david.berg@scb.se

Mattias Wikström
010-479 61 04
mattias.wikstrom@scb.se