På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat

Svensk utbildning i utlandet tar fram totalräknad statistik om svenska utlandsskolor. Undersökningen sker varje läsår med mätdatum i oktober. Uppgifter om elever, lärare och skolor samlas in av Skolverket och uppgifter om slutbetyg från grundskolans årskurs 9, avgångsbetyg från gymnasieskolan samt kostnader samlas in av SCB. Uppgifterna hämtas in från rektorer för svenska utlandsskolor, huvudmän för handledning vid distansundervisning och huvudmän för kompletterande svensk undervisning.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Vissa av uppgifterna används också som underlag för Skolverkets beslut om statsbidrag till svenska skolor i utlandet med mera.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Skolverkets rapporter "Barn, elever och personal – Riksnivå. Del 2", "Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning" och "Svenska utlandsskolor i siffror". Rapporterna finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.

Vissa tabeller redovisas i SCB:s publikationer "Utbildningsstatistisk årsbok" och "Statistisk årsbok".

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt SKOLFS 2000:157.

Uppgifter om elever, lärare och skolor samlas in av Skolverket från rektorer för svenska utlandsskolor, huvudmän för handledning vid distansundervisning och huvudmän för kompletterande svensk undervisning. Materialet granskas till viss del och kodas innan de skickas till SCB där ytterligare bearbetning görs. SCB tar fram text, tabeller och diagram till Skolverket publicering.

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgifterna används enbart i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

010-479 68 70
skolstatistik@scb.se
Fax 010-479 70 83