På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Samhällsutvecklingen medför att levnadsförhållandena fortlöpande förändras. Olika grupper av kvinnor och män såsom ungdomar och äldre, barnfamiljer och ensamstående, arbetare och tjänstemän, invandrare och infödda, storstadsbor och glesbygdsbor påverkas på olika sätt och i olika grad av förändringarna.

Effekterna kan mätas i förhållanden som rör hälsa, ekonomiska resurser, utbildning, sysselsättning, boende, fritidsvanor, sociala relationer, utsatthet för brott och mycket mer. Att känna till befolkningens välfärdsförhållanden är av uppenbart intresse för såväl beslutsfattare, forskare och journalister som för allmänheten i stort. Därför genomför Statistiska centralbyrån på uppdrag av Sveriges Riksdag årligen undersökningarna av levnadsförhållanden.

Ta del av den färdiga statistiken

Det färdiga registret inkl. vikter och konstruerade variabler finns tillgängliga 6‑8 månader efter under­söknings­årets (kalender­år) slut. Därefter sker bas­rapport­ering, rapport efter ett visst ämnes­område, cirka 18 månader efter det andra kalender­året i en dubbel­årgång.

Med viss regelbundenhet utkommer även rapporter som innehåller helhetsbilder över välfärdens fördelning och utveckling, och rapporter som berör avgränsade, speciella välfärdsproblem. Därutöver publiceras statistik från ULF‑undersökningarna i vår statistik­databas och på resultatsidan för Undersök­ningarna av levnadsförhållanden (ULF).

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

ULF har i huvudsak genomförts som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen. Åren 1975–1979 för åldersgruppen 16–74 år och 1980–2001 för åldersgruppen 16–84 år. Från och med 2002 finns ingen övre åldersgräns.

Från och med år 2007 genomförs undersökningen med telefonintervju som huvudsaklig metod. Mellan 12 000 och 13 000 personer intervjuas under en tvåårsperiod. Över 200 000 personer har sammanlagt intervjuats sedan undersökningarna startades 1975. Det finns ingen uppgiftslämnarplikt.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Vid behandling av personuppgifter gäller reglerna i person­uppgifts­lagen (1998:204) .

På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för person­uppgifts­behandling i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken.

Kortadress: http://www.scb.se/ulf-ul

Kontakta oss

Allmänna frågor

010-479 42 60
010-479 62 00
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Ring eller sms:a till
010-479 62 00

Det går även bra att boka en tolkintervju.