På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ämnen för examensarbeten på SCB

Här lämnar vi förslag till ämnen/områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Stockholm eller i Örebro.

Statistik

Metoder för statistikproduktion

  • Design av undersökningar och kvalitetsramverk.
  • Registerdata och nyttjande av fler datakällor.
  • Urval och estimation.
  • Svarsprocess, mätteknik och datakvalitet.
  • Datagranskning och hantering av bortfall.
  • Tidsserier.

Det finns ett antal uppsatser redan skrivna på SCB, som kan vara inspiration för nya uppsatser

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll:

Statistik/Beteendevetenskap

  • Motivationshöjande åtgärder för uppgiftslämnare inom offentlig sektor.
  • Upplevd kontra faktisk börda vid uppgiftslämnande inom offentlig sektor.

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson: Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se 

IT

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Kontaktperson: Mikael Kanrell, 010-479 60 58, mikael.kanrell@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Marknadsföring/Mediavetenskap

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete inom områdena kommunikation, marknadsföring, mediavetenskap, det är även intressant med sociala medier och webbutveckling.

Kontaktperson: Raitis Sedlenieks, 010-479 48 88, raitis.sedlenieks@scb.se 

Nationalekonomi

Arbetsmarknad, utbildning, företagande, snabbväxande företag

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete. När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson: Fredrik Andersson, 010-479 62 61, fredrik.andersson@scb.se 

Miljöräkenskaper och naturresurser

Samhällsgeografi/kulturgeografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ett examensarbete inom områdena samhällsgeografi/kulturgeografi, GIS och/eller markanvändning.

Kontaktperson: Stefan Svanström, 010-479 45 58, stefan.svanstrom@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Anders Wadeskog, 010-479 44 85, anders.wadeskog@scb.se

Byggande, bostäder och fastigheter

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ett examensarbete inom området Byggande, bostäder och fastigheter.

Kamala Krishnan, 010-479 44 81, kamala.krishnan@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/examensarbeten