På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ämnen för examensarbeten på SCB

Här lämnar vi förslag till ämnen/områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Stockholm eller i Örebro.

Statistik

Metoder för statistikproduktion

  • Design av undersökningar och kvalitetsramverk.
  • Registerdata och nyttjande av fler datakällor.
  • Urval och estimation.
  • Svarsprocess, mätteknik och datakvalitet.
  • Datagranskning och hantering av bortfall.
  • Tidsserier.

Det finns ett antal uppsatser redan skrivna på SCB, som kan vara inspiration för nya uppsatser

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll:

Statistik/Beteendevetenskap

  • Motivationshöjande åtgärder för uppgiftslämnare inom offentlig sektor.
  • Upplevd kontra faktisk börda vid uppgiftslämnade inom offentlig sektor.

Kontaktperson: Arne Holmqvist, 019-17 61 26, arne.holmqvist@scb.se

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson: Johan Lindberg, 019-17 60 64, johan.lindberg@scb.se 

IT

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Kontaktperson: Mikael Kanrell, 019-17 60 58, mikael.kanrell@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Marknadsföring/Mediavetenskap

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete inom områdena kommunikation, marknadsföring, mediavetenskap, det är även intressant med sociala medier och webbutveckling.

Kontaktperson: Raitis Sedlenieks, 08-506 948 88, raitis.sedlenieks@scb.se 

Nationalekonomi

Företagens produktivitet och innovationer, FoU, IT-användning och arbetsorganisation

Är du intresserad av dessa ämnen så kontakta oss. Dessa är statistiskt inriktade mikrodata ämnen vilket innebär att du kommer att genomföra databearbetningarna på SCB i Stockholm. Det finns ett mycket stort antal tidigare uppsatser som skrivits om dessa ämnen som du kan få titta på.

Kontaktperson: Hans-Olof Hagén, 08-506 944 66 eller 070-627 44 66, hans-olof.hagen@scb.se

Arbetsmarknad, utbildning, företagande, snabbväxande företag

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete. När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson: Fredrik Andersson, 019-17 62 61, fredrik.andersson@scb.se 

Arbetsvetenskap och arbetsmiljö

Kontakta oss gärna om du är intresserad att skriva en statistiskt inriktad uppsats om arbetsorganisation, arbetssätt och arbetsmiljö. Detta är en del i ett samarbete mellan SCB och Arbetsmiljöverket. Dessa är mikroinriktade ämnen vilket innebär att du kommer att genomföra databearbetningarna på SCB i Stockholm. Det finns några exempel på tidigare uppsatser som skrivits inom dessa ämnen som du kan ta del av.

Kontaktperson: Hans-Olof Hagén, 08-506 944 66 eller 070-627 44 66, hans-olof.hagen@scb.se

Miljöräkenskaper och naturresurser

Samhällsgeografi/kulturgeografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ett examensarbete inom områdena samhällsgeografi/kulturgeografi, GIS och/eller markanvändning.

Kontaktperson: Stefan Svanström, 08-506 945 58, stefan.svanstrom@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

Anders Wadeskog, 08-506 944 85, anders.wadeskog@scb.se

Byggande, bostäder och fastigheter

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ett examensarbete inom området Byggande, bostäder och fastigheter.

Kamala Krishnan, 08-506 944 81, kamala.krishnan@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/examensarbeten

Kontakta oss

Stockholm

Växel
08-506 940 00  

Örebro
Växel
019-17 60 00

fornamn.efternamn@scb.se