På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bättre statistik med modern yrkesindelning

Nyhet | 2016-03-14

Onsdag 16 mars publiceras för första gången yrkesstatistik som baseras på den nya klassificeringen av yrken, SSYK2012. Den innehåller fler yrken, speglar dagens arbetsmarknad bättre och är mer jämställd än den tidigare klassificeringen.

Syftet med förändringen är att få en klassificering av yrken som är modern och mer detaljerad än tidigare. Flest förändringar har av naturliga skäl gjorts på IT-området. När den senaste uppdateringen gjordes 1996 var internet i sin linda och det fanns knappast några som arbetade med dataspel till exempel. I yrkesklassificeringen då fanns bara en kod för it-chefer och fyra för övriga yrken inom området. Nu finns istället två koder för chefer och tolv för olika yrkesvarianter.

– Statistiken blir mycket mer användbar nu med SSYK2012. Fler kan känna igen sig i statistiken och hitta ett yrke som blir relevant att jämföra sig själv med. Även yrkesprognoserna som ligger till grund för utbildningssatsningar och annan samhällsplanering blir bättre med den nya klassificeringen, säger Susanne Gullberg Brännström SCB, som ansvarar yrkesstatistiken.

Yrken försvinner andra kommer till

Det är inte bara yrken som kommer till, andra har också förvunnit som egen kod. För att få en egen kod krävs bland annat att yrket har ungefär 1 000 utövare eller mer. Ett exempel på ett yrke som nu försvinner är körsnärer, som redovisas tillsammans med andra skräddare i den nya klassificeringen.
Fotomodell är ett annat exempel på ett yrke som tidigare hade en egen kod. Fotomodellerna hittar vi nu i samma yrkesgrupp som eventsäljare och demonstratörer, med logiken att de helt enkelt demonstrerar kläder.

Vid förra omläggningen 1996 var massörer en grupp som var för liten för att få en egen yrkeskod. Massörer och frisörer redovisades därför tillsammans. Men i och med att yrket massör har vuxit har massörer och frisörer egna koder i den nya klassificeringen. Det kan ändå bli svårt att säga hur många massörer och frisörer det finns, eftersom yrkesstatistiken främst redovisas för anställda och i båda dessa yrken är många egna företagare.

Ett annat nytt yrke i statistiken är pizzabagare. De redovisades tidigare tillsammans med bagare, men finns nu istället i en egen grupp tillsammans med gatuköksarbetare. Även här är dock många inom yrket egna företagare.

Två andra intressanta exempel är tränare och sportutövare som tidigare var i samma grupp, men som nu särredovisas. Även kommunikatörer och journalister har fått olika yrkesklassificering i SSYK2012

Mer jämställd klassificering

En tanke med den nya klassificeringen är att den ska vara mer jämställd. Tidigare fanns betydligt fler yrkeskoder för traditionellt sett manliga yrken än för kvinnliga. För maskinoperatörer fanns en rad koder och för undersköterskor bara en.

Nu finns det färre koder för maskinoperatörer och andra industriarbetaryrken, eftersom det har skett stora förändringar inom industrin som har ändrat sammansättningen av industriyrken.
Undersköterskor har idag sex koder i den nya klassificeringen, Man särredovisar exempelvis arbete inom hemtjänst och på sjukhus. Även läkare har fått fler koder, exempelvis AT-läkare och specialister.

Internationell samordning

Klassificeringen av yrken i yrkesstatistiken vilar på en internationell grund, men det är SCB som beslutar om den nationella klassificeringen. Det finns yrken i Sverige som inte finns i andra länder och tvärtom. Till exempel lantbrukare för självhushållning förekommer i andra länders klassificeringar men är inte tillräckligt vanligt för att få en egen yrkeskod i Sverige. SCB:s arbete med den nya yrkesklassificeringen har gjorts i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen och en rad branschorganisationer.

En nackdel med en ny klassificering är förstås att det inte går lika lätt att jämföra bakåt i tiden, eftersom yrkena då såg annorlunda ut.

-Tidsseriebrott är naturligtvis ett problem, säger Susanne Gullberg Brännström, men efterhand kommer vi att få nya tidsserier med nya mer relevanta yrkesklassificeringarna.

FAKTA

  • Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK bygger på en internationell yrkesstandard. Systemet grupperar individer efter yrken och klassificerar efter arbetsuppgifter. Den kan användas bland annat för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken.
  • Den nya yrkesnomenklaturen SSYK2012 infördes under 2014, då arbetsgivarna började lämna uppgifter om anställda och yrken enligt den nya klassificeringen. Den första lönestatistiken enligt SSYK2012 har publicerats under 2015. Den 16 mars 2016 publiceras den första yrkesstatistiken enligt den nya klassificeringen.

Kontakta oss

Susanne Gullberg Brännström

Produktansvarig Yrkesstatistik

019-17 6661

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Karin Anderberg

Bitr. pressansvarig

0767-23 41 83

karin.anderberg@scb.se

Läs mer