På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Internationellt möte i Stockholm om FN:s hållbarhetsmål

Nyhet | 2016-11-30

SCB och andra nationella statistikmyndigheter har en nyckelroll när det gäller att mäta och följa upp de globala hållbarhetsmålen som formuleras i Agenda 2030. Den 5-7 december 2016 arrangerar SCB ett internationellt möte i Stockholm för att öka kunskapen om hur detta arbete ska bedrivas.

- För att kunna följa upp FNs 17 globala hållbarhetsmål behövs data men också samarbete och utbildning. Vi har därför bjudit in statistiker och andra tjänstemän från Kenya, Rwanda och Kambodja för att utbyta erfarenheter, berättar Thomas Bjurenvall på ICO, SBCs avdelning för internationellt utvecklingssamarbete.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

- Målen handlar om bland annat fattigdom, jämställdhet, utbildning, ekonomi och klimat. Det finns 169 delmål och en expertgrupp inom FN har tagit fram en lista med drygt 230 indikatorer för att följa hållbarhetsarbetet, säger Thomas Bjurenvall.

Agenda 2030 har lett till ökat fokus på ny och bättre data Medan de tidigare milleniemålen följdes upp av internationella organisationer så ligger ansvaret för att följa upp de nya målen hos respektive land. Det innebär nya utmaningar för statistikmyndigheterna och de nationella statistiksystemen.

SCB har sedan länge en viktig roll i det i det internationella statistiksamarbetet och ingår i den expertgrupp som tagit fram indikatorerna. SCB har även ett långsiktigt samarbete med ett flertal låg- och medelinkomstländer i bland annat Afrika och stödjer uppbyggnad och utveckling av deras statistikmyndigheter. Det är ett arbete som görs på uppdrag av Sida.

- Relevant, oberoende och trovärdig statistik är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Därför är det internationella arbetet så viktigt, säger Thomas Bjurenvall.

Läs mer här!