På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tack till alla er som bidragit till statistiken 2016

Nyhet | 2017-01-11

Officiell statistik av god kvalitet är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Den statistik som SCB framställer bygger i stor utsträckning på uppgifter som lämnats av företag, myndigheter och enskilda individer till SCB:s olika undersökningar. SCB vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla som medverkat i någon av SCB:s undersökningar.

Under 2016 fick SCB totalt in ungefär 563 000 svar från allmänheten till våra individundersökningar. SCB har som mål att förenkla uppgiftslämnandet och ett sätt att göra det är att möjliggöra uppgiftslämnande via olika insamlingssätt. Flest svar, totalt nästan 328 000, lämnades under året via webb- eller pappersblanketter. Antalet genomförda telefonintervjuer uppgick förra året till cirka 235 000. Av dessa blev ungefär 46 000 personer intervjuade med hjälp av ett par olika underleverantörer som SCB samarbetar med.

29 500 personer i urvalet till AKU varje månad

Den största undersökningen som görs på individnivå är Arbetskrafts­undersökningarna, AKU, där cirka 29 500 personer ingår i urvalet varje månad. AKU beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden och undersökningen ger oss bland annat Sveriges officiella arbetslöshetstal. Konsumentprisindex (KPI) som beskriver prisutvecklingen och fastställer det officiella inflationstalet för Sverige är ett annat exempel på statistik från SCB. Under 2016 samlade våra intervjuare genom butiksbesök in cirka 164 000 prisuppgifter. 

Från Sveriges företag har SCB fått in cirka 817 000 svar via webblanketter och från offentlig sektor, i form av myndigheter, kommuner och landsting, är motsvarande siffra drygt 68 000 svar. Även pappersblanketter används vid behov av företag som lämnar uppgifter, men detta insamlingssätt minskar till förmån för webbinsamling och utgör endast en bråkdel av inlämnade svar under 2016.

Förenklat uppgiftslämnande en viktig utmaning

Förenklat uppgiftslämnande är en mycket viktig utmaning för SCB. För att minska uppgiftslämnarbördan och antalet återkontakter med uppgiftslämnarna, har vi under 2016 arbetat med att:

  • fortsätta samordningen av olika undersökningars insamling
  • förbättra uppgiftslämnarnas möjligheter att lämna rätt uppgifter från början i SCB:s generella webbinsamlingsverktyg, genom att förbättra presentationen av de uppgifter som behöver kontrolleras innan de skickas in till SCB
  • infört möjlighet att kommentera de svar som lämnas på fil via webben
  • fortsätta arbetet med att vidareutveckla möjligheterna att lämna uppgifter till SCB via uppgiftslämnarnas egna administrativa system, så kallad maskin-till-maskin. 

Många undersökningar byggstenar i BNP

De insamlade svaren från många av SCB:s undersökningar utgör också i sin tur en viktig byggsten i Bruttonationalprodukten (BNP) som SCB har till ansvar att framställa. BNP är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten och beskriver storleken på ett lands ekonomi och hur den har förändrats över tid.

Alla ni som har lämnat svar till SCB har bidragit till att vi har kunnat producera statistik med hög kvalitet, som används som underlag för politiska beslut, i debatter och i forskning. På scb.se kan också alla som vill veta mer om Sverige botanisera bland statistiken som är resultatet av de undersökningar som SCB gör. Vi vill nu passa på att tacka er för er medverkan under 2016 och önska er en god fortsättning på år 2017!

Stefan Lundgren, generaldirektör

Kontakta oss

Karin Anderberg

Bitr. pressansvarig

0767-23 41 83

karin.anderberg@scb.se