På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Julkalender 2016

Nyhet | 2016-12-01

Följ SCB:s julkalender med spännande statistik om Sverige här. Vi uppdaterar varje dag fram till jul!

24 % av försäljningen inom leksakshandeln skedde i december under åren 2013–2015.

Källa: Detaljhandelns försäljning, december 2015

23 miljoner hektar av Sveriges totala yta är produktiv skogsmark.

Källa: Riksskogstaxeringen 2015

22 procent inom EU uppger att de är mycket nöjda med livet. I Sverige är 35 procent mycket nöjda med livet.

Källa: Eurostat EU-SILC, Quality of life 2015 edition.

Vi spenderar 21 kronor i veckan på frukt.

Källa: Livsmedelsförsäljningsstatistik 2014.

20 skidbackar finns det i Värmland.

Källa: Markanvändningen i Sverige 2010, SCB.

19 kilo per person och år, så mycket ätbar mat slänger hushållen. Intressant? Dela gärna!

Källa: Naturvårdsverket, 2016. Rapport 8765?

18 svenskar heter Tomtén i efternamn

Källa: Namnstatistik 2015

Läs mer om svenska namn

Det finns 17 globala mål för en hållbar utveckling. SCB både utbildar och deltar i arbetet för att ta fram indikatorer.

Källa: FN

16 procent av den totala invägningen av ägg var ekologisk 2015.

Källa: Ekologisk animalieproduktion 2015

15 procent av befolkningen i åldern 16–85 år drabbades av ett datorvirus, till exempel en mask eller en trojan, mellan april 2014–mars 2015.

Källa: IT bland individer, 2015

14 procent, så mycket steg fastighetspriserna i Västmanlands län mellan perioderna sep–nov 2015 och sep–nov 2016.

Källa Småhusbarometern nov 2016

13 procent – så stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden

Källa: Lönestrukturstatistiken, Medlingsinstitutet och SCB

12 procent av befolkningen i åldern 25–64 år har inte läst vidare efter grundskola eller folkskola.

Källa: Befolkningens utbildning 2015.

11 procent av befolkningen, 16 år eller äldre, är medlemmar i en kultur-, musik-, dans- eller teaterförening.

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), 2014–2015.

Under våren 2017 beräknas Sveriges befolkning bli 10 miljoner.

Källa: Befolkningsstatistiken

9 procent av ungdomar mellan 13 och 15 år har arbetat minst en gång i månaden under senaste halvåret.

Källa: Undersökningarna av barns levnadsvillkor 2014–2015

8 kilo textil per person slängs i soporna varje år

Källa: Avfall, uppkommet och behandlat

7 år är medelåldern för flickor som heter Noelle

Källa: Namnstatistik 2015

6 av 10 har rest på semester det senaste året.
(gäller befolkningen 16 år eller äldre som rest bort minst en vecka i Sverige eller utomlands.)

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden 2014–2015

Finland var Sveriges femte största handelspartner för exportvaror från januari till september 2016.

Källa: Utrikeshandel med varor, SCB

Källa: Nationalräkenskaperna

Endast 3 procent av Sveriges yta är bebyggd. 

Källa: Markanvändningen i Sverige 2013

2 miljoner invånare passerade Sverige två gånger, år 1767 och 1774.

Källa: Befolkningsstatisiken

Inflationstakten, mätt som årlig förändring i konsumentprisindex (KPI), var 1,2 procent i oktober.

Källa: Konsumentprisindex