På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sveriges befolkning tickar på mot 10 miljoner

9998603

Befolkningsklockan: Följ uppräkningen i realtid

Nu är det inte långt kvar innan Sveriges befolkning passerar 10 miljoner. Du kan följa den spännande räkningen med SCB:s befolkningsklocka som visar hur stor folkmängden är i realtid. Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut.

SCB har fört befolkningsstatistik sedan 1749. Då bodde det 1 764 724 i Sverige. Under det första seklet växte befolkningen långsamt. Det tog 61 år för befolkningen att växa från två till tre miljoner mellan år 1774 och 1835. Under 1800-talet gick befolkningsutvecklingen snabbare eftersom det föddes fler barn och man levde längre. 1897 var vi 5 miljoner. 

Befolkningen växer snabbare och snabbare

År 1969 bodde det 8 miljoner i Sverige. Det dröjde 35 år innan befolkningen passerade 9 miljoner 2004. Men bara 13 år senare, någon gång under första kvartalet 2017, kommer vi att bli fler än 10 miljoner invånare. De kommande decennierna väntas den snabba tillväxten fortsätta, och vi kan vara 12 miljoner redan 2040.

Befolkningsutveckling och prognos till 2060

Under 2000-talet har befolkningsökningen alltså åter tagit fart. Anledningen till att befolkningen ökar allt snabbare är att det föds fler än det dör, vilket ger ett födelseöverskott. Invandringen är samtidigt större än utvandringen, vilket ger ett invandringsöverskott. 

Befolkningen ökar också med olika hastighet över året, vilket kallas säsongsvariation. Från april till september ökar befolkningen snabbare än den gör under resten av året. Det beror bland annat på att det föds fler barn dessa månader. Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare var fjärde minut. Långsammast ökar befolkningen i november och december. Det beror på att både födelseöverskottet och invandringsöverskottet brukar vara låga i slutet av året. 

Baseras på alla folkbokförda i landet

Befolkningen i Sverige baseras på alla som är folkbokförda i landet. För att den som exempelvis invandrar till Sverige ska bli folkbokförd ska personen ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst ett år.

På olika ställen på scb.se finns siffror över folkmängden, bland annat i form av månadsstatistik på startsidan. Dessa är baserade på inrapporterade uppgifter och skiljer sig från befolkningsklockan eftersom de publiceras med minst fem veckors eftersläpning. 

Metoden bakom SCB:s befolkningsklocka

Befolkningsklockan, som alltså visar befolkningsökningen i realtid, bygger på en framskrivningsmodell av befolkningsförändringen per månad t:

Ft=Ft-1 + Ft-12 - Ft-13 + e- 0,4331et-1

Modellen tar hänsyn till att befolkningstillväxten varierar över året och kan förklaras så här: 

Tillväxt innevarande månad = Tillväxttakten föregående månad + tillväxttakten samma månad förra året – Tillväxttakten för 13 månader sedan + justering baserad på hur mycket förra månadens prognos avvek från den verkliga befolkningsökningen. 

Eller för att uttrycka det lite enklare: Folkmängden för oktober 2016 = September 2016 + Oktober 2015 - September 2015 + justering.

Modellen har en viss osäkerhet, och SCB kommer först i efterhand att exakt veta när Sveriges befolkning passerat 10 miljoner. Vi kommer inte heller att veta vem det var som bidrog till att gränsen passerades, det kan ha varit det nyfödda barnet, personen som fick uppehållstillstånd eller den som återinvandrade till Sverige efter några år utomlands.

Se även

På Sverige i siffror kan du läsa om nedslag i Sveriges befolkningshistoria och hitta interaktiva diagram.

Kontakta oss

Tomas Johansson, befolkningsstatistiker
tomas.johansson@scb.se

Michael Franzén, metodstatistiker
michael.franzen@scb.se