På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SCB:s organisation

På SCB finns 14 avdelningar som var och en har ett avgränsat ansvarsområde.

Verksamheten är organiserad i

  • två insamlingsavdelningar
  • fyra ämnesavdelningar
  • en kommunikationsavdelning
  • en processavdelning
  • en IT-avdelning
  • en utvecklingsavdelning.

Därutöver finns en avdelning för internationell konsultverksamhet, en personal- och en administrativ avdelning samt en stab till stöd för myndighetens ledning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till GD som består av myndighets­ledningen (generaldirektören och biträdande generaldirektören) samt cheferna för var och en av avdelningarna.

Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka och diskuterar övergripande frågor.

Medlemmarna i ledningsgruppen skall utifrån kunskap om det egna ansvarsområdet och med SCB:s bästa framför ögonen bistå GD i ledningen av myndigheten. De ska dessutom föra ut myndighetsledningens intentioner i myndigheten.

Chefer och andra nyckelpersoner

För att möta SCB:s uppdrag som statistikproducent finns avdelningar för insamling av uppgifter och för statistikframställning samt avdelningar till stöd för statistikproduktionen avseende verksamhetsprocesser, utveckling, IT och kommunikation. Vidare finns avdelningar för ekonomi, personal samt en central stab som möter SCB:s uppgifter och krav som statlig förvaltningsmyndighet och arbetsgivare samt en avdelning för myndighetens tjänsteexport.

Titel Namn
Generaldirektör Stefan Lundgren
Biträdande generaldirektör Helen Stoye
Stabschef,
avdelningschef GD-stab
Anders Ljungberg
Personaldirektör,
avdelningschef
personalavdelning
Torbjörn Lindström
Avdelningschef,
administrativ avdelning
Carola Månsson
Avdelningschef,
befolkning och välfärd
Petra Otterblad Olausson
Avdelningschef, datainsamling
från företag och organisationer
Henrik Engström 
Avdelningschef, datainsamling
från individer och hushåll
Pär Westerberg
Avdelningschef,
ekonomisk statistik
Cecilia Hertzman

Avdelningschef,
Avdelningen för internationellt
samarbete

Pernilla Trägårdh
Avdelningschef, IT-avdelning Mikael Kanrell
Avdelningschef,
kommunikationsavdelning
Lisa Thiel
Avdelningschef,
nationalräkenskaper
Ylva Hedén Westerdahl
Avdelningschef,
regioner och miljö
Marie Haldorson
Avdelningschef,
Process- och metodutveckling
Folke Carlsson
Ansvarig för internationell
rapportering
Bodil Mortensson
Chef för arkivet och registraturen Britt-Marie Larson
Chefsekonom Monica Nelson Edberg
Chefsjurist Eva Nilsson
Informationschef Lisa Thiel
Informationssäkerhetschef Markku Ruonakangas
Internrevisionschef Magnus Johansson
Intranätansvarig Anna Nilheimer
Kvalitetschef Joakim Malmdin
Pressansvarig Nizar Chakkour
Säkerhetschef Anders Ljungberg
Webbansvarig Lisa Thiel