På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nämnden för Konsumentprisindex

Enligt SCB:s arbetsordning 4 kapitlet, paragraf 4 c, ska Nämnden för Konsumentprisindex handlägga frågor om beräkningar av KPI.

Nämnden ska också bistå i frågor av principiell natur som har att göra med tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna, samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI.

Nämnden har vanligen två sammanträden per år. Diskussionen vid sammanträdena dokumenteras av sekreteraren. Snabbprotokollet fastställs dagarna efter genomfört möte, skickas till ordföranden för påsyn och läggs upp på webbplatsen.

Nämnden får vid behov bjuda in experter.

Nedanstående ledamöter och ersättare är förordnade i Nämnden för Konsumentprisindex till och med den 31 december 2018.

Ledamöter Ersättare

Cecilia Hertzmann,
ordförande, Statistiska centralbyrån (SCB)

Magnus Häll, Statistiska centralbyrån (SCB)

Mårten Löf,
Sveriges Riksbank

Jesper Johansson,
Sveriges Riksbank

Marcus Mossfeldt,
Konjunkturinstitutet (KI)

Joakim Skalin,
Konjunkturinstitutet (KI)

Tommy Lowén,
Pensionsmyndigheten

Anders Eklund,
Försäkringskassan

David Edgerton, professor,
Nationalekonomiska inst.,
Lunds universitet

Hans Wijkander,
Professor,
Nationalekonomiska inst.,
Stockholms universitet 

Peter Vikström,
Konsumentverket

Stefan Palmqvist,
Finansinspektionen

Sune Karlsson, professor,
Handelshögskolan,
Örebro universitet

Randi Johannessen,
Statistisk sentralbyrå (SSB),
Norge

Jörgen Dalén, fil. dr,
Statistikkonsult

Marcus Widén
Finansdepartementet

Erik Spånberg
Finansdepartementet

Vakant

Kortadress: http://www.scb.se/pr0101kpi-namnd

Kontakta oss

Maria Walldov, sekreterare
010-479 48 27
maria.walldov@scb.se

Hannah Morin Abrami
010-479 41 81
hannah.morinabrami@scb.se