På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rådet för den officiella statistiken

Statistiska centralbyrån har ett Råd för den officiella statistiken som bildades 1 februari 2002. Rådet är inrättat av regeringen och SCB:s instruktion (2016:822)  reglerar dess uppgifter och sammansättning. Rådet har till uppgift att ge råd och stöd till SCB gällande att:

 • verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna
 • ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att underlätta uppgiftslämnandet
 • senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en analys av de utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
 • föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter
 • sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken.

Ledamöter

Rådet utgörs av myndighetschefer från statistikansvariga myndigheter och ska högst bestå av tolv ledamöter (exklusive ordföranden). SCB:s myndighetschef är dess ordförande. Det finns sex permanenta ledamöter. Dessa är Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk samt Statens skolverk. Övriga ledamöter utses av SCB efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter. Dessa förordnas för en tid om högst tre år. Rådet träffas minst en gång per år.

Ledamöter i Rådet för den officiella statistiken fr.o.m. 1 september 2016

Ordföranden

Stefan Lundgren, Statistiska centralbyrån

Permanenta ledamöter:

 • Ann-Marie Begler, Försäkringskassan,
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
 • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
 • Erik Brandsma, Statens energimyndighet
 • Leif Denneberg, Statens jordbruksverk
 • Anna Ekström, Statens skolverk

Roterande ledamöter:

 • Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten, t.o.m. 2016
 • Nina Cromnier, Kemikalieinspektion t.o.m. 2017
 • Urban Hansson Brusewitz, Konjunkturinstitutet t.o.m. 2017
 • Gunilla Herdenberg, Kungliga Biblioteket, t.o.m. 2018
 • Carina Gunnarsson, Medlingsinstitutet, t.o.m. 2018
 • Vakant t.o.m. 2017

Kortadress: http://www.scb.se/ros