På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rådet för den officiella statistiken

SCB har ett Råd för den officiella statistiken som bildades 1 februari 2002. Rådet är inrättat av regeringen och instruktionen (2007:762)  för SCB reglerar dess uppgifter och sammansättning. Rådet är ett rådgivande organ som ska behandla principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet, kvalitet och användbarhet samt frågor om att underlätta uppgiftslämnandet.

Rådet ska årligen utarbeta en rapport om den officiella statistiken, sammanställa en årlig publiceringsplan och föra en förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter.

Rådet ska verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna samt för utveckling och förvaltning av ett statistiknätverk.

Rådets uppgifter regleras i SCB:s instruktion och består av en ordförande och sex andra ledamöter. Statistiska centralbyråns generaldirektör är ordförande i rådet.

Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av centralbyrån efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för en tid om högst tre år. Rådet träffas minst en gång per år.

Ledamöter

Statistiska centralbyråns generaldirektör är ordförande i rådet. Andra ledamöter av rådet än ordföranden utses av Statistiska centralbyrån efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för en tid om högst tre år.

Ledamöter i Rådet för den officiella statistiken fr.o.m. 1 januari 2016

  • Stefan Lundgren, Statistiska centralbyrån (ordförande)
  • Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, t.o.m. 2016
  • Ingemar Berglund, Havs- och vattenmyndigheten, t.o.m. 2016
  • Nina Cromnier, Kemikalieinspektion t.o.m. 2017
  • Mats Dillén, Konjunkturinstitutet t.o.m. 2017
  • Gunilla Herdenberg, Kungliga Biblioteket, t.o.m. 2018
  • Carina Gunnarsson, Medlingsinstitutet, t.o.m. 2018

Årsrapport

Protokoll från rådets möten

Kortadress: http://www.scb.se/ros