På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föreskrifter och allmänna råd från SCB

SCB ger ut föreskrifter som publiceras i SCB:s författningssamling (SCB-FS). I SCB-FS publiceras också Konjunkturinstitutets och Medlingsinstitutets föreskrifter om att lämna uppgifter till statistikundersökningar.

Föreskrifterna i SCB:s författningssamling delas upp i områdena uppgiftslämnande, konsumentprisindex och offentliggörande av officiell statistik. Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör agera i ett visst fall.


Välj årtal

Välj kategori

 
Alla, Uppgiftslämnande (101)


FörfattningsnummerRubrikOmråde som författningen avserUppgiftslämnare
2018:11Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:10Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:8Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende itanvändning i företag;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:7Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för kommuner, landsting och kommunalförbund att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:4Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it och marknadsföring;NäringsverksamhetNäringsidkare
2018:3Förordning om upphävande av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedlingOfficiell statistik
2017:19Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktionNäringsverksamhetNäringsidkare
2017:17Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas, landstingens samt kommunalförbundens årliga bokslut, RäkenskapssammandragetOffentlig ekonomiKommuner
2017:16Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulderOffentlig ekonomiKommuner och landsting
2017:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektornNäringsverksamhetNäringsidkare
2017:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor; NäringsverksamhetNäringsidkare
2017:4Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företagNäringsverksamhetNäringsidkare
2016:25Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex;KonsumentprisindexNäringsidkare
2016:24Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidragUppgiftslämnareOffentlig ekonomi
2016:18Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshusBoende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2016:13Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi;NäringsverksamhetNäringsidkare
2016:12Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas prognostiserade resultaträkning, med tilläggsuppgifter, ResultaträkningsprognosenOffentlig ekonomiKommuner
2016:11Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it och marknadsföring;NäringsverksamhetNäringsidkare
2016:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för kommuner, landsting och kommunalförbund att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling;Utbildning och forskningKommuner och landsting
2016:8Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2016ArbetsmarknadNäringsidkare, Kommuner och landsting
2016:7Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till FörsäljningsstatistikNäringsverksamhetNäringsidkare
2016:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om personalutbildning inom företagen;NäringsverksamhetNäringsidkare
2016:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens kvartalsutfallOffentlig ekonomiKommuner och landsting
2016:3Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; NäringsverksamhetNäringsidkare
2016:2Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om industrins vattenanvändningEnergiNäringsidkare
2015:25Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder;Offentlig ekonomiKommuner och landsting
2015:15Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektornNäringsverksamhetNäringsidkare
2015:14Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster;NäringsverksamhetNäringsidkare
2015:13Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomiNäringsverksamhetNäringsidkare
2015:8Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg;Offentlig ekonomiKommuner och landsting
2015:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas, landstingens och kommunalförbundens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;Offentlig sektorKommuner och Landsting
2015:4Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag inom industrin och tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättningNäringsverksamhetNäringsidkare
2015:3Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer;Handel med varor och tjänsterNäringsidkare
2015:1Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas preliminära årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;Offentlig ekonomiKommuner
2014:21Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om löner för arbetare och tjänstemän inom den privata sektornArbetsmarknadNäringsidkare
2014:17Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas prognostiserade resultaträkning med tilläggsuppgifter;Offentlig ekonomiKommuner
2014:13Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens kvartalsutfallOffentlig ekonomiKommuner och landsting
2014:12Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till it-statistikNäringsverksamhetNäringsidkare
2014:11Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster;NäringsverksamhetNäringsidkare
2014:10Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om privata utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorgOffentlig ekonomiKommuner och Landsting
2014:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för kommuner, landsting och kommunalförbund att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling;Utbildning och forskningKommuner och landsting
2014:8Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag inom tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning; NäringsverksamhetNäringsidkare
2014:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;Offentlig sektorKommuner och Landsting
2014:3Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom småföretag;NäringsverksamhetNäringsidkare
2014:1Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gälla;
2013:10Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster; Handel med varor och tjänsterNäringsidkare
2013:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektornNäringsverksamhetNäringsidkare
2013:7Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till it-statistikNäringsverksamhetNäringsidkare
2013:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för industrinNäringsverksamhetNäringsidkare
2013:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunalt vårdnadsbidragOffentlig sektorKommuner
2013:4Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende prisindex i producent- och importledPriser och konsumtionNäringsidkare
2013:2Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens årliga bokslut, Räkenskapssammandraget;Offentlig ekonomiKommuner och landsting
2012:21Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till sysselsättningsstatistik för privat sektorArbetsmarknadNäringsidkare
2012:14Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2012ArbetsmarknadNäringsidkare
2012:12Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; NäringsverksamhetNäringsidkare
2012:11Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag inom tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning; NäringsverksamhetNäringsidkare
2012:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om producentprisindex för tjänster;Priser och konsumtionNäringsidkare
2012:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik (BAST)NäringsverksamhetNäringsidkare
2012:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utländska handelskrediter (HKU)NäringsverksamhetNäringsidkare
2012:3Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektorLönerNäringsidkare
2011:23Statistiska centralbyråns föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om ny-, till- och ombyggnad av bostäder och ny- och tillbyggnad av lokaler samt rivning av flerbostadshus;Boende, byggande och bebyggelseKommuner
2011:14Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom kommunal och landstingskommunal sektor;ArbetsmarknadKommuner och landsting
2011:12Statistiska centralbyråns föreskrifter om primärkommunens, landstingskommunens och privata sektorns skyldighet att lämna uppgifter till statistik om sjuklöner;ArbetsmarknadKommuner och landsting
2011:4Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder;Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2011:2Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om hyror i bostadslägenheter. Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2010:17Statistiska centralbyråns föreskrifter om export fördelad efter faktureringsvalutaHandel med varor och tjänsterNäringsidkare
2010:16Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varorHandel med varor och tjänsterNäringsidkare
2010:15Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat)Handel med varor och tjänsterNäringsidkare
2010:9Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om löner (longitudinella studier)ArbetsmarknadNäringsidkare
2010:8Medlingsinstitutets föreskrifter om kompletterande uppgifter till statistik om bonus till EU-undersökningarna Structure of Earnings Survey och Labour Cost IndexArbetsmarknadNäringsidkare
2010:6Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn; ArbetsmarknadNäringsidkare
2009:21Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om outhyrda lägenheterBoende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2009:16Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus.Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2009:9Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om investeringar; NäringsverksamhetNäringsidkare
2009:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om avgifter och hyror för nybyggda bostäder. Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
2008:2Statistiska centralbyråns föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om kvartalsutfall; Offentlig ekonomiKommuner och landsting
2007:18Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder;Offentlig ekonomiKommuner och landsting
2006:9Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gällaUpphävandeföreskrift-
2004:25Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till faktorprisindex för byggnadPriser och konsumtionNäringsidkare
2004:22Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gällaUpphävandeföreskrift-
2004:9Statistiska centralbyråns föreskrift om föreskrifter som upphör att gällaUpphävandeföreskrift-
2003:22Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om industrins varuproduktion. UpphörandeUpphävandeföreskrift-
2003:15Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om lediga jobb och vakanser inom privat sektor, primärkommuner och landstingskommunerArbetsmarknadNäringsidkare, kommuner och landsting
2003:6Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om EU-undersökningen Strukturlönestatistik 2002ArbetsmarknadNäringsidkare
2002:27Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänsterNäringsverksamhetNäringsidkare
2002:3Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnaderMiljöNäringsidkare
2001:11Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gällaUpphävandeföreskrift-
2001:9Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till statistik om lönerArbetsmarknadFöretag
2000:26Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sysselsättning inom primärkommuner och landstingskommunerArbetsmarknadKommuner och landsting
2000:11Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (1998:9) om uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta tjänster och varorNäringsidkare
2000:8Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gällaUpphävandeföreskrift-
2000:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till index för byggmaskiner;Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
1999:20Statistiska centralbyråns föreskrifter om föreskrifter som upphör att gälla;Upphävandeföreskrift-
1998:14Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om byggsektorn;Boende, byggande och bebyggelseNäringsidkare
1998:7Föreskrifter om ändring av Turistdelegationens föreskrifterNäringsverksamhetNäringsidkare
1997:15Föreskrifter om ändring av Turistdelegationens föreskrifter (SCB-FS 1997:12) om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedling;(omtryck)NäringsverksamhetNäringsidkare
1997:12Turistdelegationens föreskrifter om uppgifter till statistik om rums- och stuguthyrning samt om stug- och lägenhetsförmedlingNäringsverksamhetNäringsidkare
1996:8Statistiska centralbyråns föreskrifter om författningar som upphör att gälla;Upphävandeföreskrift-
1993:5Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om beklädnadsartiklar, metaller, kemikalier och plasterNäringsverksamhetNäringsidkare
1992:20Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om vattenbrukJord- och skogsbruk, fiskeNäringsidkare