På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

2004:25

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till faktorprisindex för byggnad

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till indexserier över byggmaterial, elkraft och drivmedel i faktorprisindex för byggnader skall på begäran lämnas till SCB. Uppgifter om priser på byggmaterial och drivmedel skall på begäran lämnas senast den tjugonde dagen i varje kalendermånad och uppgifter om priser på elkraft skall på begäran lämnas senast den 20 januari, 20 april, 20 juli och 20 oktober. De uppgifter som lämnas vid varje tillfälle skall avse förhållandena den femtonde dagen i den kalendermånad då uppgifterna skall lämnas. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som anges i första stycket.

2 § Uppgifterna skall lämnas av med statistisk metod utvalda leverantörer av byggmaterial, elkraft och drivmedel.

3§ De uppgifter som skall lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen Prisrapport Byggmaterialindex.
___________
Denna författning träder i kraft den 15 december 2004 då föreskrifter (SCB-FS 1992:13) om uppgifter till faktorprisindex för bostäder, entreprenadindex E84 upphör att gälla.