På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

2009:16

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Utvalda ägare till hus i vilket lägenheter upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt ska lämna uppgifter till SCB. Ägarna väljs ut med statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska lämnas årligen senast tre veckor efter att de begärts. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna med benämningen A Intäkts- och kostnadsundersökning (bilaga 1), Intäkts- och kostnads­undersökning flerbostadshus bostadsrätts­föreningar (bilaga 2) och Intäkts- och kostnads­undersökningen privat (bilaga 3). Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår, om detta sammanfaller med räkenskapsåret. I annat fall ska uppgifterna avse det senaste räkenskapsåret som omfattar minst sex månader av det kalenderår som efterfrågas.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 april 2009, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 1998:17) om uppgifter till statistik om intäkter och kostnader för flerbostadshus samt outhyrda lägenheter upphör att gälla.