På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

2011:12

Statistiska centralbyråns föreskrifter om primärkommunens, landstingskommunens och privata sektorns skyldighet att lämna uppgifter till statistik om sjuklöner;

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter om sjuklöner ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas av arbetsgivare som valts ut med statistiska metoder.

2 § Arbetsgivaren ska en gång per kalendermånad lämna de uppgifter som framgår av blanketten AM KSju (bilaga 1). Uppgifterna ska lämnas senast sista vardagen i kalendermånaden och avse förhållandena under den närmast föregående månaden.
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juni 2011 då Statistiska centralbyråns föreskrift (SCB-FS 2008:21) om uppgifter till statistik om sjuklöner för primärkommuner, landstingskommuner och privat sektor upphör att gälla.

Bilagor