På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

2011:4

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder;

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter ska lämnas av med statistisk metod utvalda byggherrar som beviljats bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och småhus, som ska försäljas eller upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt.

2 § Uppgifter ska lämnas senast tre veckor efter att de begärs.
Om byggnadsarbetet inte påbörjats vid detta tillfälle ska de begärda uppgifterna lämnas senast tre veckor efter att arbetet påbörjas. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna med benämning Uppgifter om nybyggnadsprojekt (bilaga 1), Uppgifter om hus (bilaga 2), och Uppgifter om bostäder (bilaga 3).
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2011, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 2007:15) om skyldighet för byggherrar att lämna uppgifter till statistik om nybyggnad av bostäder, upphör att gälla.