På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Företagsdatabasen (FDB)

Fakta om FDB

Sedan 1963 förs på SCB ett centralt företagsregister. Registret som till en början enbart innehöll företag (juridiska enheter) har under årens lopp förändrats. I början på 80-talet innehöll registret en någorlunda komplett bild av företagens arbetsställen. Vid millenniumskiftet anpassades registret till EU:s förordningar och efter den ekonomiska statistikens alla krav.

I december 1999 bytte registret namn till Företagsdatabasen (FDB) och innehåller idag ett antal olika enheter/objekt:

 • Företagsenhet, FE
 • Juridisk enhet, JE
 • Arbetsställeenhet, AE
 • Verksamhetsenhet VE
 • Lokal verksamhetsenhet, LVE
 • + kopplingsenheter att möjliggöra kopplingar mot administrativt material.

FDB är i grunden ett situationsregister som försöker spegla bilden av nuet så korrekt som möjligt. Uppdateringar av ny- och avregistreringar sker varje vecka från Skatteverkets basregister och tidsförskjutningen från att en registreringshändelse eller en förändring sker till att den finns registrerad i FDB beräknas vara mellan 5–15 dagar. Till detta kopplas administrativ och annan information om enheterna som inte har samma aktualitet. Från situationsregistret skapas ett flertal olika versioner av registret, både frysta versioner och årgångsversioner, för olika statistiska ändamål.

Alla företagsbaserade undersökningar inom SCB gällande ekonomi och arbetsmarknad använder FDB som urvalsram. Samordnade urvalsdragningar ur FDB görs fyra gånger per år. FDB är också ett basregister i SCB:s registersystem och används som underlag för demografistudier gällande företag och arbetsställen.

SCB har också ett uppdrag att hålla ett allmänt företagsregister. Det allmänna företagsregistret som benämns, SCB:s företagsregister, regleras av en egen förordning, förordningen om det allmänna företagsregistret (SFS 1984:692). SCB:s företagsregister har inga statsanslag utan finansieras helt genom avgifter. Registret innehåller näringsidkare (eg. juridisk enhet) och dess arbetsställen (eg. arbetsställeenhet).

Variabelinnehåll i FDB

 • Identifikationsnummer (för den JE det samma som företagets organisationsnummer)
 • Kontaktinformation (namn, postadress, telefonnummer, fax, e-post)
 • Belägenhet (län, kommun, belägenhetsadress)
 • Aktivitetsinformation
 • Branschklassificering (SNI)
 • Sektorkod
 • Ägarkategori
 • Juridisk form
 • Koncerninformation
 • Antal anställda
 • Omsättning
 • m.fl.

För mer detaljerad information, se

Variabelinnehåll SCB:s företagsregister

 • Organisationsnummer och arbetsställenummer (CFAR-nr)
 • Kontaktinformation (namn, postadress, telenonnummer, fax, e-post)
 • Belägenhet (län, kommun, belägenhetsadress)
 • Aktivitetsinformation
 • Branschklassificering (SNI)
 • Sektorkod
 • Ägarkategori
 • Juridisk form
 • Storleksklass av anställda
 • Storleksklass omsättning
 • Importörer/exportörer
 • Könskvot
 • m.fl.

För mer detaljerad information, se

Hur kan Du använda FDB och SCB:s företagsregister?

SCB kan göra specialbearbetningar på FDB och dess förändringsuppgifter i form av tabeller, tidsserier, urval med mera. Det är också möjligt att efter särskild sekretessprövning få avidentifierat mikromaterial för egna bearbetningar. Ur SCB:s företagsregister kan identifierat mikromaterial beställas enligt särskild prislista.

Kontakta oss

Urban Fredriksson
010-479 65 95 
fornamn.efternamn@scb.se

SCB:s företagsregister 
010-479 65 80 
scbforetag@scb.se