På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hushållens utgifter (HUT)

Fakta om registret

Hushållens utgifter är en urvalsundersökning och urvalsstorleken har varierat genom åren. Urvalsobjekt är individer i åldern 0–79 år. Hushållet skapas därefter genom att lägga till de individer som hör till urvalspersonens hushåll.

Data samlades in med hjälp av kassabokföring och/eller kvittoinsamling, telefonintervju samt hämtades från ett antal av SCB:s register. Urvalet fördelades slumpmässigt på 52 startveckor för bokföringen, vilket innebar en uppdelning på 52 lika stora delurval. Samma insamlingsförfarande användes för varje delurval.

Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper. En viktig redovisningsgrupp är utifrån hushållens sammansättning.

Hur kan du använda HUT?

Resultaten från HUT redovisas i december efter undersökningsåret.

Tabeller finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Efterfrågade tabeller finns tillgängliga på SCB:s webbplats. I dessa tabeller finns både huvudgrupper och undergrupper redovisade.

Det är också möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i HUT, till exempel tidsserier eller variabler som kombineras efter eget önskemål.

HUT data kan också utlämnas i avidentifierad form till forskare för egna beräkningar. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Kontakta oss

Marcus Vingren
010-479 63 12
fornamn.efternamn@scb.se