På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Mikrodata för Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter är en urvalsundersökning  och huvudsyftet är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper.

Urvalsstorleken har varierat genom åren. Urvalsobjekt är individer i åldern 0–79 år. Hushållet skapas därefter genom att lägga till de individer som hör till urvalspersonens hushåll.

Undersökningen har genomförts 1958-2012.

Data samlades in med hjälp av kassabokföring och/eller kvittoinsamling, telefonintervju samt hämtades från ett antal av SCB:s register. Urvalet fördelades slumpmässigt på 52 startveckor för bokföringen, vilket innebar en uppdelning på 52 lika stora delurval. Samma insamlingsförfarande användes för varje delurval.

Tabeller finns tillgängliga i Statistikdatabasen. Hushållens sammansättning är en viktig redovisningsgrupp

Statistikdatabasen

Efterfrågade tabeller finns tillgängliga här på scb.se. I dessa tabeller finns både huvudgrupper och undergrupper redovisade.

Hushållens utgifter (HUT)

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är också möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i HUT, till exempel tidsserier eller variabler som kombineras efter eget önskemål.

HUT data kan också utlämnas i avidentifierad form till forskare för egna beräkningar. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Kontakta oss

Marcus Vingren
010-479 63 12
fornamn.efternamn@scb.se