På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Sedan 1968 finns Registret över totalbefolkningen (RTB) hos SCB. Registret är ett utdrag ur folkbokföringsregistret som Skatteverket ansvarar för.

RTB används framförallt som ett basregister för framställning av statistik om befolkningens storlek och sammansättning och som underlag för statistik om till exempel flyttningar, födda, döda, giftermål och skilsmässor. Befolkningsstatistik publiceras varje månad här på scb.se.

Många av SCB:s undersökningar använder RTB som källa, antingen för att hämta ett urval av individer eller för komplettering av uppgifter.

De flesta uppgifter som finns i RTB är grundläggande för demografisk forskning och efterfrågas dessutom som bakgrundsinformation inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Variabler

 • Personnummer, kön, ålder
 • Namn, adress
 • Folkbokföringsförhållanden (län, kommun, fastighet och lägenhet)
 • Civilstånd
 • Medborgarskap
 • Födelseland
 • Utländsk/svensk bakgrund
 • Födda
 • Döda
 • Civilståndsändring
 • Inrikes flyttning
 • Invandring
 • Utvandring
 • Relationer (Maka/make, registrerad partner, biologiska föräldrar, adoptivföräldrar, vårdnadshavare)
 • Grund för bosättning (för personer som beviljats uppehållstillstånd eller fått uppehållsrätt i Sverige).

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av RTB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval med mera.

Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Kontakta oss

Databeställningar
Freja Werke
010-479 64 55
mikrodata.individ@scb.se

Innehålls- och registerfrågor
Karin Wegfors
010-479 64 98
fornamn.efternamn@scb.se