På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Fakta om RTB

Sedan 1968 finns vid SCB Registret över totalbefolkningen (RTB). Registret är ett utdrag ur folkbokföringsregistret som Skatteverket ansvarar för. RTB används framförallt som ett basregister för framställning av statistik avseende befolkningens storlek och sammansättning och som underlag för statistik om t.ex. flyttningar, födda, döda, giftermål och skilsmässor. Befolkningsstatistik publiceras varje månad på SCB:s hemsida.

Många av SCB:s undersökningar använder RTB som källa, antingen för att hämta ett urval av individer eller för komplettering av uppgifter.

De flesta uppgifter som finns i RTB är grundläggande för demografisk forskning och efterfrågas dessutom som bakgrundsinformation inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Innehåll i RTB:

 • Personnummer, kön, ålder
 • Namn, Adress
 • Folkbokföringsförhållanden (län, kommun, församling och fastighet)
 • Civilstånd
 • Medborgarskap
 • Födelseland
 • Utländsk/svensk bakgrund
 • Födda
 • Döda
 • Civilståndsändring
 • Inrikes flyttning
 • Invandring
 • Utvandring.

Fr.o.m. 1998 har registret utökats bl.a. med uppgifter om:

 • Relationer (Maka/make, registrerad partner, biologiska föräldrar, adoptivföräldrar, vårdnadshavare)
 • Föräldrarnas födelseland
 • Grund för bosättning (för personer som beviljats uppehållstillstånd eller fått uppehållsrätt i Sverige).

Hur kan du använda RTB?

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av RTB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval m.m. Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Se även

Kontakta oss

Databeställningar
Freja Werke
010-479 64 55
mikrodata.individ@scb.se

Innehålls- och registerfrågor
Karin Wegfors
010-479 64 98
fornamn.efternamn@scb.se