På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

STATIV – en longitudinell databas för integrationsstudier

Fakta om registret

STATIV är en longitudinell individdatabas som ursprungligen skapats på uppdrag av Integrationsverket. Innehållet utformades för att passa Integrationsverkets syften utifrån verkets uppgift. Vid nedläggningen av Integrationsverket 30 juni 2007 fördes STATIV över till SCB.

STATIV innehåller samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år. Data finns från och med årgång 1997. Vissa uppgifter finns även för individens föräldrar.

Databasen färdigställs cirka 17 månader efter respektive årsskifte.

Datakällor

I databasen ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Exempel på variabler

  • Immigration: inreseår, grund för bosättning, datum för uppehållstillstånd, mottagningsår i kommunen
  • Demografi: födelseland, medborgarskap och boendeform
  • Utbildning: betyg i grundskola, gymnasium och SFI, högsta utbildningsnivå och inriktning
  • Sysselsättning: Förvärvsarbete, näringsgren, yrke
  • Arbetssökande, i arbetsmarknadsåtgärd
  • Inkomster från arbete, studier, sociala försäkringar
  • Geografiska indelningar: Kommun för bostad och arbetsställe och SAMS för bostad, grundskola och gymnasium.

Hur kan Du använda STATIV?

Uppgifterna i STATIV kan användas till en mängd skiftande ändamål avseende integration, segregation, jämställdhet och migration. Eftersom databasen innehåller hela befolkningen kan uppgifterna brytas ned på en mycket fin regional nivå. Databasen lämpar sig för statistiska bearbetningar vad gäller t.ex. uppföljning av etableringsreformen.

Dokumentation

Statistikens framtagning (SCBDOK)

Kortadress: http://www.scb.se/stativ

Kontakta oss

För databeställningar

Freja Werke
010-479 64 55
mikrodata.individ@scb.se

För innehålls- och registerfrågor

Elisabet Zander
010-479 63 16
elisabet.zander@scb.se