På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

KPIF

KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

I juli 2008 började SCB, på uppdrag av Sveriges Riksbank, beräkna ytterligare ett mått på underliggande inflation. Detta mått går under benämningen KPIF (KPI med fast ränta) och syftar till att ta bort effekten av förändrade ränte­satser från KPI.

Index för räntekostnader i KPI består av två delar: ett index för ränte­satser multiplicerat med ett index för föränd­ringen av fastig­hets­priser. Med fastig­hets­priser avses här hushållens nedlagda kapital på småhus räknat till anskaff­nings­pris.

I KPIF räknas endast effekten av förändrade ränte­satser bort, medan fastig­hets­priserna fort­sätter att påverka på samma sätt som i KPI. Det utgör en skillnad gentemot beräk­ningen av KPIX, där hela ränte­kostnads­index tas bort. Ytter­ligare en skillnad mellan de båda måtten är att föränd­ringar av skatter och subventioner inte exkluderas från KPIF, de får således samma effekt som i KPI.

KPIF publiceras månadsvis i regel runt 10‑14 dagar in på näst­kommande månad efter redovisningsmånaden.

Detaljerad beskrivning av KPIF-måtten (pdf)

Användning

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på under­liggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.