På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Detaljhandelsindex (DHI)

Detaljhandelsindex (DHI) redovisar detalj­handelns omsätt­nings­utveck­ling. DHI beräknas månads­vis enligt SNI2007 med basår 2010=100.

Omsätt­ningen mäts inklusive moms och exklusive export. Redo­vis­ning sker i löpande och fasta priser samt i kalender­korri­gerade, säsong­rensade och trend­skattade indextal. Under­sök­ningen genom­förs till­sammans med HUI Research.

Användning

Undersökningen är en av de främsta källorna när det gäller att beräkna den privata konsum­tionen i Brutto­national­produkten (BNP). Resultaten av under­sök­ningen används även flitigt av olika bransch­organisa­tioner, forskare, Kon­junk­tur­institutet, banker, företag med flera för att kunna följa utveck­lingen inom olika detalj­handels­branscher.