På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 20
  okt
  fredag 2017-10-20| Miljöräkenskaper

  Användningen av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter ökar

  Användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar med 35 procent från 2008 till 2015. Under samma period ökar Sveriges BNP med 6 procent. Det innebär att vi idag använder förhållandevis mer hälso- och miljöfarliga kemikalier för att producera en genomsnittlig vara eller tjänst.

 • 20
  okt
  fredag 2017-10-20| Kostnader för utbildningsväsendet

  Rejäl ökning av kostnaderna inom grundskolan

  De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 17 procent under perioden 2012–2016.

 • 19
  okt
  torsdag 2017-10-19| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Fortsatt ökning av sysselsättningen

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 052 000 i september 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 136 000 jämfört med september 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 332 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 19
  okt
  torsdag 2017-10-19| Företagens utgifter för IT och marknadsföring

  Företagens utgifter för it ökar

  Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning och mjukvara, uppgick år 2016 till drygt 55 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på cirka 23 miljarder jämfört med år 2009. Jämfört med år 2015 har utgifterna ökat med drygt 6 miljarder.

 • 18
  okt
  onsdag 2017-10-18| Emitterade värdepapper

  Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

  Den samlade svenska värdepappersskulden ökade i september med 78 miljarder kronor och uppgår per sista september till 7 560 miljarder kronor.

 • 18
  okt
  onsdag 2017-10-18| Allmänna val, nominerade och valda

  Fler avhopp från landstings- och kommunfullmäktige

  Avhoppen från landstings- och kommunfullmäktige har ökat tre år in i mandatperioden, räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen från riksdagen är på samma nivå som tidigare mandatperioder.

 • 16
  okt
  måndag 2017-10-16| Faktorprisindex för byggnader (FPI)

  Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan augusti och september 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

 • 12
  okt
  torsdag 2017-10-12| Miljöskyddskostnader

  Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka

  Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 13,9 miljarder kronor år 2016. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2015. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

 • 12
  okt
  torsdag 2017-10-12| Fastighetspriser och lagfarter

  Stigande småhuspriser

  Småhuspriserna steg med nästan 3 procent under tredje kvartalet 2017, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

 • 12
  okt
  torsdag 2017-10-12| Konsumentprisindex (KPI)

  Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i september, vilket är oförändrad inflationstakt från augusti 2017 . KPIF steg med 0,2 procent från augusti till september 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i september.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30