På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistiknyheter


 • 24
  maj
  onsdag 2017-05-24| Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

  Fortsatt stark trend inom bygg- och fordonsindustrin

  Det första kvartalet ökade antalet anställda med 2,6 procent jämfört med samma kvartal 2016, lönesumman ökade med 4,4 procent och antalet lediga jobb ökade med 14 procent.

 • 24
  maj
  onsdag 2017-05-24| Prisindex i producent- och importled (PPI)

  Producentpriserna sjönk i april 2017

  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan mars och april. Under samma period steg priserna med 0,4 procent på importmarknaden och med 0,3 procent på exportmarknaden. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,7 procent.

 • 24
  maj
  onsdag 2017-05-24| Skyddad natur

  Kraftig ökning av skyddade havsområden

  Under 2016 ökade arealerna av skyddade havsområden kraftigt, framförallt till följd av nya och utökade Natura 2000-områden utanför kusten vid Skåne, Kalmar och Gotlands län. Stora delar av de nya arealerna finns i Sveriges ekonomiska zon, det vill säga utanför länsgränserna.

 • 23
  maj
  tisdag 2017-05-23| Sparbarometern

  Hushållens lån ökar i jämn takt

  Hushållens lån ökade med 6,8 procent i årstakt under första kvartalet 2017. Det var samma ökningstakt som fjärde kvartalet 2016. Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, uppgick till 57 miljarder kronor första kvartalet 2017 vilket var något lägre än motsvarande kvartal de fyra senaste åren.

 • 23
  maj
  tisdag 2017-05-23| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet sysselsatta fortsatte öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 966 000 i april 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000 jämfört med april 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 386 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

 • 18
  maj
  torsdag 2017-05-18| Emitterade värdepapper

  Värdepappersupplåningen minskar i april

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista april till 7 616 miljarder kronor, en minskning med 35 miljarder jämfört med mars. Minskningen skedde främst i kortfristiga papper denominerade i kronor och långfristiga papper denominerade i dollar.

 • 18
  maj
  torsdag 2017-05-18| Miljöräkenskaper

  Miljöskatteintäkterna fortsätter att öka

  Svenska statens intäkter från miljöskatter uppgick 2016 till 98 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 miljarder kronor sedan 2015 men jämfört med övriga skatteintäkter sjunker miljöskatternas andel av totalen marginellt. Det är andra året i rad som miljöskatteintäkterna slår rekord och det är framför allt energiskatterna som ökar. De miljömotiverade subventionerna uppgick år 2016 till strax under 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 19 procent jämfört med 2015, men en återgång till nivåerna perioden före 2015.

 • 18
  maj
  torsdag 2017-05-18| Nybyggnad av bostäder

  17 600 påbörjade lägenheter i flerbostadshus under första kvartalet

  Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 21 250 nya lägenheter under första kvartalet 2017. Det är 45 procent fler lägenheter jämfört med motsvarande period 2016 då 14 687 lägenheter började byggas.

 • 16
  maj
  tisdag 2017-05-16| Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

  Antalet anställda ökar i både privat och kommunal sektor

  Under första kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 924 000 personer, en ökning med 113 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet arbetslösa minskade med 19 000 till 378 000 och arbetslösheten minskade med 0,5 procentenheter till 7,1 procent. Antalet anställda ökade med 100 000 till 4 424 000. Det var en ökning i både privat och kommunal sektor. Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i jämförelse med de föregående kvartalen. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,7 procent.

 • 16
  maj
  tisdag 2017-05-16| Investeringsfonder, tillgångar och skulder

  Fondförmögenheten ökar

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2017 till 3 522 miljarder kronor. Det är en ökning med 177 miljarder kronor sedan föregående kvartal och 558 miljarder kronor sedan första kvartalet föregående år. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 31 miljarder kronor.

Kontakta oss

Presstjänsten

Presstjänsten svarar på frågor om pressmeddelanden, pressträffar och hjälper dig att komma i kontakt med våra statistiker.

presstjansten@scb.se

Frågor om statistik

Statistikservice
010-479 50 00

Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30