Fordonsstatistik - Statistiska centralbyrån

SCB är producent av statistikregistret för fordon som baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Personbilar, lastbilar inklusive dragbilar, bussar, släpvagnar inklusive husvagnar och påhängsvagnar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, terränghjulingar samt snöskotrar redovisas i registret.

Statistikansvarig myndighet för fordonsstatistiken är Trafikanalys, vilka ersatte SIKA från och med den första april 2010. Statistiken publiceras hos Trafikanalys.

Tidigare års statistik redovisas på både SCB:s och Trafikanalys webbplats.

För denna statistik ansvarar  Trafikanalys

Nyregistreringar av fordon under oktober 2014

Under oktober 2014 nyregistrerades 29 586 personbilar, en ökning med 9,2 procent jämfört med oktober föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.  Läs hela statistiknyheten

Nyckeltal för Sverige

Nyregistrerade personbilar 29 586  (Antal personbilar)

oktober 2014
Förändring: +9,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år


Kortadress: http://www.scb.se/TK1001

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter