Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik

Nästa publicering: 2017-02-02

Statistiken beskriver utvecklingen av den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar och avregistreringar. Uppgifterna redovisas bland annat för vilken kategori som äger fordonen och regionalt.

För den här statistiken ansvarar Trafikanalys

Nyckeltal för Sverige

Nyregistrerade personbilar

37 851

antal personbilar

Referenstid: december 2016

10,4 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Nyregistreringar av fordon under december 2016

2017-01-03

Under december 2016 nyregistrerades 37 851 personbilar, en ökning med 10,4 procent jämfört med december föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fordon 2015 Rapport 2016-03-04
Fordon i län och kommuner 2015 Rapport 2016-02-05
Fordon 2014 Rapport 2015-03-25
Fordon i län och kommuner 2014 Rapport 2015-02-06
Fordon i län och kommuner 2013 Rapport 2014-02-06
Fordon 2009 Rapport 2010-03-30
Fordon 2008 Rapport 2009-05-05
Fordon 2007 Rapport 2008-05-06
Fordon enligt vägtrafikregistret, 4:e kv 2007 Rapport 2008-01-28
Fordon enligt vägtrafikregistret, 3:e kv 2007 Rapport 2007-10-29
Fordon enligt vägtrafikregistret, 2:a kv 2007 Rapport 2007-08-30
Fordon enligt vägtrafikregistret, 1:a kv 2007 Rapport 2007-05-03
Fordon vid årsskiftet 2006/2007 Rapport 2007-03-29
Fordon i län och kommuner vid årsskiftet 2006/2007 Rapport 2007-02-26
Fordon enligt vägtrafikregistret, 4:e kv 2006 Rapport 2007-01-29
Fordon enligt vägtrafikregistret, 3:e kv 2006 Rapport 2006-10-30

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk1001