Till innehåll på sidan

Insamling och undersökning

SCB skräddarsyr undersökningar efter de behov du har som kund. Vi hjälper även till när du bara vill ha hjälp med en del av en undersökning, till exempel frågekonstruktion eller datainsamling.

Vi på SCB har många års erfarenhet av att genomföra alla typer av undersökningar. I dialog med dig som kund planerar vi tillsammans en undersökning som är anpassad för ditt syfte.

Vi erbjuder också en rad undersökningar som bygger på färdiga koncept. Exempel på sådana är SCB:s medborgarundersökning, medarbetarundersökningar och arbetsmiljöundersökningar.

Datainsamling, intervjuer och enkäter

SCB hjälper dig med både stora och små undersökningar och datamängder.

Datainsamling, intervjuer och enkäter

Test av frågor och blanketter

SCB har en lång och bred erfarenhet av att granska, testa och förbättra frågor och blanketter.

Test av frågor och blanketter

Skräddarsydd avfallsstatistik

SCB kan ta fram skräddarsydd avfallsstatistik, till exempel för en viss region i Sverige.

Skräddarsydd avfallsstatistik

Kund- och brukarundersökningar

SCB:s undersökning med Nöjd-Kund-Index (NKI) hjälper dig att utvärdera din verksamhet på ett effektivt sätt.

Kund- och brukarundersökningar

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning

Kontakta oss

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30