Till innehåll på sidan

Konjunkturseminarium om Sveriges ekonomi: Tillväxten och miljön

Sverige har visat upp en imponerande ekonomisk tillväxt de senaste åren. Samtidigt riktas allt mer ljus mot miljöområdet och övergången till en hållbar tillväxt. Hur förhåller sig konjunkturen till miljön? Hur mäter vi hållbarhet? Hur långt har vi kommit på vägen till en hållbar tillväxt?

Anna Breman, chefekonom på Swedbank, ger sin bild av den rådande konjunkturen och en hållbar utveckling. Har vi nått kulmen av högkonjunkturen? Hur bedömer vi målen mot hållbar utveckling? Vilka möjligheter ger hållbar utveckling och hållbara investeringar?

Ola Alterå, chef för klimatpolitiska rådets kansli, diskuterar hållbarhetsmålen i svensk ekonomi och hur nya klimatpolitiska ramverk kommer att påverka samhällsutvecklingen och ekonomin. Hur kommer tillväxten att påverkas av klimatarbetet och klimatmålen? Går vi mot en cirkulär ekonomi?

Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras fördjupningsartiklar om miljöekonomi.

Tid: Måndag 18 juni, 2018, 9.30-11.30

Plats: SCB, Karlavägen 100 (Garnisonen), Stockholm. Lokal: Berzelii park

Program:

Kaffe från 09.15.

09.30 Tillväxt och hållbar utveckling
Anna Breman, chefekonom, Swedbank
10.10 Miljöräkenskaper och miljöekonomi
Presentation av fördjupningsartikel i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv om miljöräkenskaper
10.30 Bensträckare med kaffe
10.45 Sveriges ekonomi och nya klimatpolitiska ramverk
Ola Alterå, chef för klimatpolitiska rådets kansli
11.25 Avslutande kommentarer

Moderator är Elisabeth Hopkins, avdelningschef för nationalräkenskaperna på SCB.

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser – först till kvarn!

Sista anmälningsdag: 25 maj 2018

Anmäl dig här

Tid: Måndag 18 juni kl 9.30-11.30

Plats: SCB, Karlavägen 100 (Garnisonen), Stockholm. Lokal: Berzelii park