Till innehåll på sidan

Konjunkturseminarium om Sveriges ekonomi

Välkommen till Konjunkturseminarium om Sveriges ekonomi den 27 september. Temat är Sveriges ekonomi - Dåtid, nutid och framtid. Medverkande är Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden och Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

 

Plats: Berzelii Park, Garnisonen
Adress: Karlavägen 100, Stockholm
Datum och tid: Onsdag 27 september kl. 09:30-11:30 (registrering från kl.09:15)


Kaffe serveras vid registreringen samt under förmiddagen.


Sveriges ekonomi – Dåtid, nutid och framtid

Efter den dämpade tillväxten första kvartalet i år fortsatte Sveriges ekonomi att växa under årets andra kvartal. Tillväxten av svensk export har dock mattas av och politiska och ekonomiska förändringar i omvärlden ger nya utmaningar. Hur har svensk tillväxt sett ut historiskt? Var befinner vi oss nu? Hur ser framtiden ut?

Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras en fördjupningsartikel om Sveriges tillväxt över två sekel.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, diskuterar nuläget i svensk ekonomi i ett historiskt perspektiv och ger sin syn på hur liknade lägen har utvecklats historiskt. Hur länge kan en högkonjunktur bestå och var i konjunkturcykeln befinner sig svensk ekonomi?

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, ger sin bild av svensk ekonomi och utvecklingen i omvärlden. Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden med Brexit och nytt styre i USA har svensk export fortsatt att öka. Kommer utvecklingen fortsätta? Och hur har svensk export utvecklats relativt andra länder?

 

Kaffe från 09.15

09.30 Svensk tillväxt under två sekel

Presentation av fördjupningsartikel i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv om hur den svenska tillväxten har utvecklats sedan 1800-talet, SCB.

09.50 Sveriges ekonomiska läge i historiens backspegel: Vad kan vi lära?

Lars Magnusson, professor ekonomisk historia – Uppsala universitet

10.30 Bensträckare med kaffe

10.45 Globala utsikter och effekter på svensk ekonomi och export

Lena Sellgren, chefekonom – Business Sweden

11.25 Avslutande kommentarer

Moderator är Elisabeth Hopkins, avdelningschef för nationalräkenskaperna på SCB.

 

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 24 september.

Seminariet är gratis men anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att skicka en kollega.


Har du frågor om konferensen, kontakta oss på e-post seminarium@scb.se.


Varmt välkommen!
SCB, Statistiska centralbyrån