Till innehåll på sidan

Prognosdagen 2017 – framtidens utbildning och arbetsmarknad

Den 14 december arrangerar SCB och Arbets­förmed­lingen, Prognosdagen 2017 i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som är vägledare, lärare, utbild­nings­planerare, utredare, forskare eller allmänt intresserad av utbildnings- och arbets­mark­nads­frågor.

Kommer arbetsmarknaden att stå fortsatt stark? Hur ser utbildningsbehoven i Sverige ut på kort och lång sikt? Färska prognoser om utbildning och arbetsmarknad kommer att presenteras. Vari består utmaningarna, vilka är möjligheterna och finns det alternativ? Bland annat kommer gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström ge regeringens bild av läget.

Datum: 14 december 2017
Plats: Nalen
Adress: Regeringsgatan 74, Stockholm
Tid: kl 09.25 - 16.30 (registrering och kaffe/te från kl 08.45)

Läs mer om programmet här

Anmälan:

Avgiften för konferensdagen är 2 600 kr exkl. moms. I avgiften ingår lunch och för- och eftermiddagskaffe.

Vi vill ha din anmälan senast torsdag 30 november.

Anmäl dig här

Anmälan är bindande men om du får förhinder kan du givetvis skicka en ersättare. Meddela namnbyte och kontaktuppgifter till e-post seminarium@scb.se.

Vid avbokning efter 16 november debiteras en administrativ avgift på 595 kr exkl. moms.
Vid avbokning efter 6 december debiteras deltagaravgiften i sin helhet.

För mer information eller frågor kontakta Eiwor Höglund Dàvila, 010-479 45 56 eller prognosdagen@scb.se

Välkommen!

SCB och Arbetsförmedlingen