Till innehåll på sidan

Integration – analys

Nästa publicering: 2018-11-29

I statistiken jämförs till exempel inrikes och utrikes födda inom olika områden som arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa. Analyserna publiceras i årliga rapporter.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Integration – matchning på arbetsmarknaden

2017-06-02

Utrikes födda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Jämfört med inrikes födda är utrikes födda i mindre utsträckning förvärvsarbetande. Av dem som arbetar är dessutom matchningen mellan yrkets kvalifikationsnivå och den utbildning de har betydligt sämre än för inrikes födda

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Integration – utrikes föddas matchning på arbetsmarknaden i Sverige Rapport 2017-06-02
Integration – flyktingars flyttmönster i Sverige Rapport 2016-12-22
Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Rapport 2016-06-22
Integration – med fokus på 15 stadsdelar Rapport 2015-09-30
Integration – etablering på arbetsmarknaden Rapport 2014-12-09
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2013-12-06
Integration – utrikes födda i pensionsåldern Rapport 2012-12-12
Integration – utrikes födda i gymnasieskolan Rapport 2011-12-20
Integration – ett regionalt perspektiv Rapport 2010-06-11
Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Rapport 2009-12-14
Integration – en beskrivning av läget i Sverige Rapport 2008-12-18

Artiklar

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0105