Till innehåll på sidan

Företagens lager

Nästa publicering: 2021-11-16

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av företagens lager fördelat på lagertyper. Statistiken redovisas för det totala näringslivet och uppdelat på branscher.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Lagerstatistik andra kvartalet 2021

2021-08-17

Svenska företags lager minskade med 13,0 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,4 procent i volym.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0123