Till innehåll på sidan

Industrins lager

Den nya undersökningen Företagens lager kommer att ersätta de nuvarande undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samt Industrins lager från och med referensperiod 2021K2. De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen.

Statistiknyheter

Företagens lager, 1:a kvartalet 2021

2021-05-19

Svenska företags lager ökade med 11,5 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 2,2 procent i volym.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Kortperiodisk industrienkät

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0602