Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-19

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av kapacitetsutnyttjande inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter

I stort sett oförändrat kapacitetsutnyttjande i industrin

2023-02-21

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,1 procentenheter under fjärde kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2022, i säsongrensade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0701