Till innehåll på sidan

Analyser och rapporter

Genom SCB:s översyn av definitionen av de statistiska enheterna förändras tolkningen av den ekonomiska statistiken med fokus på den icke-finansiella sektorn. Översynen innebär nya tillämpningar av enheterna företagsenhet (FE), verksamhetsenhet (VE) och lokal verksamhetsenhet (LVE). Det kommer att förändra sättet som statistiken ska tolkas.

Under arbetets gång med att implementera den nya tolkningen av statistiska enheter tar vi fram analyser av effekterna på statistiken. Först ut är analysen av undersökningen Företagens ekonomi (FEK) jämfört med statistiken som levereras till Eurostat, Structural business statistics (SBS).

Rapporter

En ny tillämpning av statistiska enheter – analys av effekterna av en ny tillämpning av företagsenhet (pdf)

Artiklar

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 1 2018: Profilering

Artikeln beskriver arbetet och processerna för att identifiera och skapa statistiska enheter

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nr 4 2021: Fler stora företag från 2022

Artikeln beskriver övergripande om de effekter som en ny tillämpning av företagsenhet kommer att på statistiken.