Till innehåll på sidan

Profilering av statistiska enheter

Genom profilering kan man beskriva företagens struktur för att de ska få en mer rättvis representation i statistiken.

Profilering är en arbetsmetod som innebär att kartlägga och beskriva företagens strukturer med bäring på deras organisation och kontroll. Det gäller både den icke-finansiella sektorn och den finansiella sektorn. Profilering kan göras både på nationell och europeisk nivå. Resultatet av profileringen är att beskriva företagens struktur med hjälp av de statistiska enheterna.

Exempel

Två identiska tillverkare X och Y:

 • De har lika många anställda.
 • Deras omsättning är lika stor.
 • De använder samma material.
 • Marknaden ser ingen skillnad på företagen.

Men deras koncernträd ser olika ut.

Koncern X

 • Ett bolag, A (1 juridisk enhet, JE = 1 Företagsenhet, FE)
 • En bransch
 • En årsredovisning.

Koncern X är enkelt att mäta.

Koncern Y

 • Y består av fem bolag (5 JE).
 • Produktion sker i B.
 • B säljer vissa delar till D.
 • D säljer till utlandet.
 • Personalen är anställd i C men arbetar i övriga bolag inom koncernen.
 • E äger fastigheten B producerar i
 • och hyr ut den till B.

Y borde se ut som X i statistiken men det gör den inte.

Efter profilering kommer de båda koncernerna X och Y att hanteras på ett mer rättvist sätt i statistiken. Detta genom att alla ingående juridiska enheter i koncern Y kopplas ihop till en sammansatt företagsenhet.

Detta exempel kan också handla om en koncern som väljer att omorganisera sig från en till flera juridiska enheter.

Kontakt

Skicka gärna dina frågor till:
E-post
samstat@scb.se