To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 48 hits.

 1. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Inledning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 2. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Inledning]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 3. Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2006
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 4. Sveriges framtida befolkning 2012–2060 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 5. Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2014
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 6. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Modell och referenser]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 7. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bakgrund till antaganden]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 8. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Tidigare prognos]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 9. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bilagor]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Demografiska rapporter
 10. Sveriges framtida befolkning 2004–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2004
  Subject area: Befolkning
  Statistical serie: Sveriges framtida befolkning
Show