To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 18 hits.

 1. Befolkningens utbildning 2000 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2001
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 2. Ut- och invandrares utbildning 1987–2001 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 3. Befolkningens utbildning 2002 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2003
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 4. Utbildningsnivå för utrikes födda 1999 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2000
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF49 - Högskoleutbildade utan examen
 5. Befolkningens utbildning och sysselsättning 2000 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF84 - Befolkningens utbildning och sysselsättning
 6. Befolkningens utbildning 2004 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2005
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 7. Befolkningens utbildning 2006, korrigerad version 2012-09-07 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2007
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 8. Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006, korrigerad 2012-09-12 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2008
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF84 - Befolkningens utbildning och sysselsättning
 9. Befolkningens utbildning 2008, korrigerad version 2012-09-07 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2009
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
 10. Befolkningens utbildning 2010, korrigerad version 2012-09-07 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: UF37 - Befolkningens utbildning
Show