To main content

Search

Here you find a selection of official statistics from 19th and 20th century, long time series and archived publications from 21th century.

Historical statistics at the website

Your search resulted in 12 hits.

 1. Tema: Utbildning 2010:1 Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 2. Tema: Arbetsmarknad 2001:1 21-åringarns situation på arbetsmarknaden – En kohortanalys [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2001
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 3. Tema: Utbildning 2001:2 Tillgången på forskarutbildade – Utsikter till år 2013 [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2001
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 4. Tema: Utbildning 2001:3 Avhopp från läraryrket och framtida pensionsavgång [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2001
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 5. Tema: Arbetsmarknad 2002:1 Den äldre arbetskraften [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2002
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 6. Länens arbetsmarknad – befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
 7. Tema: Utbildning och arbetsmarknad 2010:3 Arbetskraftsbarometern 1997–2009 – en återblick på 32 utbildningsgrupper [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 8. Tema: Arbetsmarknad 2010:4 Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2010
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
 9. Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2011
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
 10. Tema: Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? [Hela publikationen]

  Producer: Statistiska centralbyrån
  Date: 2012
  Subject area: Utbildning och forskning
  Statistical serie: A40 - Temarapporter
Show