To main content

Participants in adult education 2020 – Study associations

Number of participants in adult education 2020 by type of operations, study associations and gender

Study associations Adult education total Study circles Other adult education
  Total Women Men Total Women Men Total Women Men
Arbetarnas bildningsförbund 168 826 109 339 59 487 117 191 75 835 41 356 67 814 44 891 22 923
Bilda 74 363 44 971 29 392 34 146 19 394 14 752 48 080 30 552 17 528
Folkuniversitetet 55 777 39 291 16 486 35 808 24 177 11 631 25 443 19 180 6 263
Ibn Rushd 9 628 4 854 4 774 7 681 3 818 3 863 2 430 1 291 1 139
Kulturens bildningsverksamhet 14 779 8 127 6 652 6 044 2 954 3 090 10 988 6 394 4 594
Medborgarskolan 59 251 38 288 20 963 34 722 20 711 14 011 30 863 21 485 9 378
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 37 389 21 284 16 105 26 223 14 245 11 978 14 241 8 972 5 269
Sensus 104 674 70 051 34 623 40 006 24 166 15 840 73 379 51 787 21 592
Studiefrämjandet 85 719 51 181 34 538 56 534 32 725 23 809 37 534 24 309 13 225
Studieförbundet vuxenskolan 144 932 95 357 49 575 89 312 58 431 30 881 70 864 47 907 22 957
All study associations 689 813 437 465 252 348 420 110 259 019 161 091 361 716 241 815 119 901

More about the results

Source
SCB

Last updated
2021-06-24