To main content

Participants in adult education 2021 – Study associations

Number of participants in adult education 2021 by type of operations, study associations and gender

Study associations Adult education total Study circles Other adult education
  Total Women Men Total Women Men Total Women Men
Arbetarnas Bildningsförbund 108 053 70 944 37 109 70 193 46 381 23 812 47 206 31 099 16 107
Bilda 61 322 37 036 24 286 25 577 14 680 10 897 41 676 26 040 15 636
Folkuniversitetet 47 713 34 492 13 221 30 772 21 585 9 187 21 065 16 145 4 920
Ibn Rushd 6 165 3 074 3 091 4 746 2 314 2 432 1 661 902 759
Kulturens Bildningsverksamhet 12 974 7 250 5 724 4 437 2 197 2 240 10 077 5 883 4 194
Medborgarskolan 45 772 30 265 15 507 25 333 15 830 9 503 25 023 17 302 7 721
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 25 813 15 031 10 782 18 938 10 504 8 434 8 516 5 611 2 905
Sensus 85 802 56 890 28 912 30 122 18 884 11 238 61 358 41 873 19 485
Studiefrämjandet 65 523 40 114 25 409 41 832 25 247 16 585 29 812 19 180 10 632
Studieförbundet Vuxenskolan 94 128 62 841 31 287 55 863 37 047 18 816 46 371 31 712 14 659
All study associations 514 957 330 663 184 294 294 553 185 842 108 711 279 452 185 736 93 716

More about the results

Source
SCB

Last updated
2022-04-25