To main content

Utbildningsbakgrundens betydelse för flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden

Series:
A40 - Theme reports
Language:
Swedish
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-a40br2003_pdf
Responsible for statistics:
Statistics Sweden
Official statistics of Sweden:
Yes
Published:
2020-07-07
Enquiries:

Tomas Westling

+46 10 479 61 78

tomas.westling@scb.se

Gilbert Fontana

+46 10 479 60 71

gilbert.fontana@scb.se