Till innehåll på sidan

Riksintresse

Undersökningar om Riksintresse

Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur bebyggelsen utvecklats inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel, sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad.

Bebyggelse, Fritidshus, Kust, Miljöbalken, Riksintresse